Meesterproef

De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Onder begeleiding van een door de Vlaams Bouwmeester aangestelde projectregisseur kunnen de meest innovatieve en frisse oplossingen ook werkelijk uitgevoerd worden na de goedkeuring van een deskundige jury.

Alle info op:

Meesterproef.vlaanderen

Projecten Meesterproef 2022 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef 2022 willen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het Platform Kunst in Opdracht en kabinet Diependaele recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. De opdrachtgevers en de jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester en een aantal ervaren ‘meters en peters’. Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met de nieuwe Meesterproef 2022 het thema sociaal wonen opnieuw centraal stellen.