Luchtfoto Project 10 Meesterproef 2022 Kangoeroewonen voor sociale huurders in Menen ©GDI Vlaanderen

MP2210 Kangoeroewonen voor sociale huurders in Menen

Projectomschrijving

De Nieuwe Tuinwijk in Menen dateert van 1954 en werd gebouwd door de toenmalige bouwmaatschappij Ons Dorp naar een plan van Gaston Boghemans. Deze naoorlogse tuinwijk van ruim duizend woningen bestaat grotendeels uit grondgebonden gezinswoningen in combinatie met duplexwoningen waarin één gezin beneden woont en het andere boven. Iedere woning heeft een eigen toegang aan de straat. In de jaren 1990 werden een aantal woningen gerenoveerd, maar het merendeel bevindt zich nog in de oorspronkelijk staat.

De sociale cohesie in de wijk is groot. Kinderen nemen de zorg op voor hun ouders, en ook buren ondersteunen elkaar in het kader van mantelzorg. Dankzij deze hechte gemeenschapsband kunnen de sociale huurders lang in hun huis blijven wonen. De woningen zijn groot (drie tot vier slaapkamers), maar worden vaak niet meer gebruikt door de initiële doelgroep: gezinnen met kinderen.

Woonmaatschappij Impuls Menen wenst een woonvorm te onderzoeken waarbij mantelzorger en zorgbehoevende worden samengebracht in één gebouw. Een aaneengesloten rij van twaalf duplexen in de Generaal Lemanstraat leent zich uitstekend tot het opzetten van een experiment rond deze vorm van ‘sociaal kangoeroewonen’.

Het bestaande areaal kan vervangen worden door een compactere woonvorm waar een aantal functies collectief voorzien worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gemeenschappelijke leefruimte of een atelier waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit kan de sociale samenhang versterken en de bewoners uit hun isolement halen. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de privacy: iedere bewoner moet zich ook kunnen terugtrekken in zijn private leefomgeving.

MP2210 Kangoeroewonen voor sociale huurders in Menen Woonmaatschappij Impuls Menen

Generaal Lemanstraat 1-13, Menen 

Bouwheer

Woonmaatschappij Impuls Menen
Volkslaan 302/0201
8930 Menen

Type opdracht
  • Vervangende nieuwbouw
  • Experiment sociaal kangoeroewonen
  • Aandacht voor collectieve functies
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Hedwig Truyts