Visie

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met een steeds groeiend aantal gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen ontoereikend. Net daarom moeten sociale woonprojecten een volwaardige en actieve rol opnemen in de samenleving. De rol van architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen grondig te vernieuwen. Daarom is het cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft en dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt.

Het is de bedoeling jonge startende architecten vertrouwd te maken met een overheidsopdracht en een specifiek thema onder de aandacht te brengen. De Meesterproef is een gezamenlijk traject waarbij verschillende ontwerpers, en daar waar het zinvol kan zijn ook jonge kunstenaars, werken op enkele concrete bouwopgaven. Het is een uitstekend instrument om kennis en inzicht over sociaal wonen te verwerven, aan het begin van de ontwerpcarrière praktijkervaring op te bouwen, maar ook om vernieuwing en frisse ideeën toe te laten. Het beoogde eindresultaat is steeds de uitvoering van een project.

Het wooncollectief is niet alleen een antwoord op de zoektocht naar densere woonalternatieven: het biedt ook uitzicht op nieuwe vormen van delen en sociale cohesie, en op nieuwe vormen van ontwikkeling en opdrachtgeverschap. Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester