Timing

Februari 2022: Start

Ondertekening Nota Meesterproef 2022 Sociaal Wonen door minister Diependaele.

Maart 2022: projectoproep

Via ‘de oproep aan geïnteresseerden’ kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen zelf kandideren met concrete opdrachten. Zo bereiken we gemotiveerde opdrachtgevers en verzekeren we een correcte selectie.

eind mei 2022: selectie projecten

De selectie gebeurt door de stuurgroep. In mei worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt.

begin juni 2022: oproep meters en peters

Via ‘de oproep aan geïnteresseerden’ kunnen meters en peters zich kandidaat stellen voor meerdere projecten. (meer info)

eind juni 2022: selectie meters en peters en start opmaak projectdossiers

Voor elk project wordt door de opdrachtgevers een meter of peter aangesteld. Deze hebben ervaring in de sociale woningbouw. Hun opdracht bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van de projectdefinitie en de jonge ontwerpers te begeleiden. Het is de bedoeling dat ze ook na de gunning van de opdracht als klankbord fungeren voor de ontwerper, steeds met respect voor de autonomie van de deelnemende ontwerpers. Een artistiek deskundige adviseert de opdrachtgever voor die projecten waar kunst mee in het traject wordt opgenomen.

Oktober 2022: oproep aan ontwerpers

Via diverse kanalen worden jonge ontwerpers aangetrokken voor de Meesterproef. Architecten, afgestudeerd in 2020, 2021 of 2022, kunnen hun interesse kenbaar maken met behulp van een interesseformulier voor een van de geselecteerde projecten. Uit deze geïnteresseerden kiest de opdrachtgever onder begeleiding van de stuurgroep een beperkt aantal deelnemers (drie ontwerpers per project). Architectuurinstituten en universiteiten worden gevraagd om hun beloftevolle en getalenteerde net afgestudeerde ontwerpers aan te moedigen deel te nemen.

November 2022: selectie ontwerpers

In oktober worden de geselecteerde ontwerpers bekendgemaakt. De artistiek deskundige helpt de opdrachtgever bij het selecteren van kunstenaars voor de respectievelijke projecten waar kunst mee in het traject wordt opgenomen.

December 2022: inspiratiedag

De deelnemers ontvangen het volledige projectdossier van de opdracht waarvoor ze werden gekozen. De inspiratiedag(en) bied(t)(en) de ontwerpers, kunstenaars, artistiek deskundigen en meters en peters de kans om zich met korte lezingen en workshops te verdiepen in het thema sociaal wonen. Doel is de deelnemers een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld te geven van sociaal wonen.

Januari 2023: start offertefase

Net zoals bij de vorige editie kiezen we ervoor om elk project zijn eigen timing te laten volgen. De gekozen ontwerpers bezoeken samen met de opdrachtgever de site. Tijdens de opmaak van de offertes worden workshops en overlegmomenten georganiseerd ter ondersteuning van de jonge ontwerpers. De jury’s en presentaties vinden dus plaats op verschillende tijdstippen in mei en juni 2023.

Kwaliteitsbewaking

Na gunning ondersteunen de meters en peters de ontwerpers, net zoals de artistiek deskundige de kunstenaars, bij de contractonderhandelingen en bij de verdere opvolging tot een kwalitatief voorontwerp. Het beoogde eindresultaat is steeds de uitvoering van het project.

De sociale huisvestingsmaatschappijen spelen een belangrijke rol en zullen nauw betrokken worden bij de Meesterproef: bij de opmaak van de projectdefinities van de projecten, en de beoordeling van de schetsontwerpen. Dit verloopt in de vorm van een continue wisselwerking.

Er wordt een permanente coördinatie voorzien vanuit het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en het platform Kunst in Opdracht, elk vanuit zijn specifieke deskundigheid.