Samenwerking/partners

In de nota ‘Meesterproef 2022, Sociaal Wonen’ van het Team Vlaams Bouwmeester, die werd opgemaakt in samenspraak met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), het platform Kunst in Opdracht en kabinet Diependaele, worden een aantal doelstellingen vooropgesteld:

  • Een nieuwe generatie ontwerpers warm maken voor sociale woningbouw;
  • het thema op een positieve manier onder ruimere aandacht brengen;
  • onderwijsinstellingen en lesgevers ervan overtuigen dat sociale woningbouw meer onderdeel moet uitmaken van de lespakketten en ontwerpopdrachten;
  • frisse creatieve ideeën genereren voor de hedendaagse omgang met sociale woningbouw;
  • beginnende ontwerpers kansen geven;
  • maximale kwalitatieve en deskundige omkadering bieden om te ontwerpen;
  • jongeren vertrouwd maken met de specifieke situatie van een overheidsopdracht;
  • publieke opdrachtgevers stimuleren met jong talent in zee te gaan voor hun ontwerpopgaven;
  • garanties inbouwen voor realisatie;
  • de kwaliteit van de publieke en collectieve ruimte in relatie tot wonen bevorderen.

Met de Meesterproef 2022 willen we een nieuwe generatie ontwerpers kennis laten maken met het thema sociaal wonen, om frisse en creatieve ideeën te genereren. De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Onder begeleiding van een door de Vlaamse Bouwmeester aangestelde meter of peter kunnen de meest innovatieve oplossingen ook werkelijk uitgevoerd worden.

De partners (Team Vlaams Bouwmeester, VMSW, VVH, platform Kunst in Opdracht en kabinet Diependaele) zullen vertegenwoordigd worden in de stuurgroep, waarin ook een externe deskundige zetelt. De stuurgroep zorgt voor de algemene kwaliteitsbewaking en neemt alle cruciale beslissingen; de selectie van de projecten, het aanstellen van de meters en peters, de selectie van de ontwerpers, de deelname aan de jury’s, enz.).

We moeten het wooncollectief niet langer benaderen als een model voor idealistische alternatievelingen, maar als een ruimtelijk, architectonisch toekomstmodel dat oplossingen biedt voor iedereen.Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester.