©Siebrent Willems

©Siebrent Willems

©Siebrent Willems

©Siebrent Willems

©Siebrent Willems

Luchtfoto Project 09 Meesterproef 2022 Volledige studieopdracht voor het vervangen van zes woningen in een oude boerderij in Sint-Truiden

©GDI Vlaanderen

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden

MP2209 Vervanging acht woningen in een oude hoeve Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2209 Vervanging van acht woningen in een oude hoeve en integrale visie voor de site in Sint-Truiden

Laureaat architectuur: Siebrent Willems 

Projectvoorstellen

Siebrent Willems ziet veel beperkingen met de bestaande inplanting. Zijn ontwerpend onderzoek wijst uit dat het moeilijk is alle ambities te combineren met behoud van delen van de hoeve. Zijn stedenbouwkundige visie is gestoeld op het idee om de groene parelketting aan te vullen. Er is te weinig publieke ruimte in het dorp. Het collectieve potentieel van de site zit in goede buitenruimtes.
Elle Francken en Robbe Paquée gaan terug in de tijd. Ze vertrekken van een beeld uit 1975, toen de historische hoeve nog compleet was en de woningen elk hun voordeur hadden met een gemeenschappelijke tuin. Alle woontypologieën zijn varianten van elkaar. Verschillende hoogtes bieden ook verschillende verhoudingen tot de bestaande bebouwing en de buren.
Faber Martens ziet de hoeve en zijn inplanting als een deel van het collectieve geheugen van het dorp. De voorgestelde inplanting is een ensemble van volumes, typologieën en karakters rond en te midden van een gedeelde tuin. Het oude woongebouw blijft het gezicht van de hoeve aan de Grote Vinnestraat. Binnen de bestaande muren stelt hij een nieuwe houten skeletstructuur voor. De structuur zet in op een flexibele invulling. 

Projectomschrijving

De opdracht betreft een voormalige 19de-eeuwse vierkantshoeve waarvan één deel werd gesloopt. Het U-vormige gebouw is gelegen op een kruispunt en staat met één zijde op de rooilijn, grenzend aan een zeer smal voetpad. De boerderij werd verbouwd tot acht kleine, geschakelde woningen. In 2018 heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden deze gebouwen aangekocht en vervolgens verder verhuurd als sociale woningen. Tegenover de woningen, aan de overkant van de Grote Vinnestraat, ligt nog een boerenhuisje.

De huidige woningen bieden weinig woonkwaliteit: ze zijn te klein, slecht geïsoleerd en krijgen weinig daglicht. Ook de private buitenruimtes zijn klein en niet kwalitatief. Twee woningen beschikken zelfs niet over een private buitenruimte. Er is een groot gemeenschappelijke centraal grasveld, maar dit oorspronkelijke woonerf is niet kwalitatief ingericht en wordt bijgevolg niet door de bewoners gebruikt. Op de site bevinden zich tevens garageboxen voor de huidige woningen.

Nieuw Sint-Truiden wil een totaalvisie op de site laten ontwikkelen in relatie tot zijn context en wenst hier woningen te voorzien voor grote gezinnen om een antwoord te bieden aan de huidige overbezetting. Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan het ‘samen wonen’, waar de gemeenschappelijke tuin maximaal voor kan worden ingezet. Het parkeren van de auto’s moet op een kwaliteitsvollere manier gebeuren en er dient meer aandacht te gaan naar alternatieve vervoermiddelen (fietsen, elektrische fietsen, scootmobielen…).

Het onderzoek moet uitmaken of de huidige gebouwen bewaard moeten/kunnen blijven of (deels) vervangen worden. Bij behoud zullen vooral de woonkwaliteit en duurzaamheid een uitdaging vormen. Bij vervanging dient vooral onderzocht, wat een ideale inplanting en typologie kan zijn op het terrein (voorbouwlijn, bouwhoogte, bouwdiepte, tuinrelatie enz.). De vraag hoeveel woningen op deze site kunnen worden gebouwd, maakt mee voorwerp uit van het onderzoek.

De sociale huisvestingsmaatschappij huldigt de visie dat alle projecten moeten voldoen aan de doelstellingen van Energieneutraal Wonen in 2050. Ze wenst bijgevolg een grote inspanning te leveren om de energieprestatie en het binnenklimaat in haar patrimonium te verbeteren.

MP2209 Vervanging van acht woningen in een oude hoeve en integrale visie voor de site in Sint-Truiden Nieuw Sint-Truiden cv

Galgestraat / Grote Vinnestraat te 3800 Sint-Truiden 

In Sint-Truiden wil Nieuw Sint-Truiden een nieuwe visie laten ontwikkelen voor de tot woningen verbouwde vierkantshoeve.

Bouwheer

Nieuw Sint-Truiden cv
Gorsemweg 53
3800 Sint-Truiden

Contact: Koen Hamonts

Ontwerpers
  • Siebrent Willems (Laureaat)
  • Elle Francken en Robbe Pacquée
  • Faber Martens
Peter/meter

Sarah Poot (Poot architectuur)

Type opdracht
  • Nieuwbouw

  • Vervangbouw en/of renovatie
  • Aandacht voor collectieve functies
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Honorarium

VMSW barema / contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Annelies Augustyns