Luchtfoto Project 05 Meesterproef 2022 Kempisch Tehuis cvba

©GDI Vlaanderen

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing van de sociale woonwijk Hamont1 in Hamont-Achel

Projectomschrijving

De wijk Hamont1 dateert van 1963 en bestaat uit dertig geschakelde eengezinswoningen met twee bouwlagen. Vijftienhuurwoningenzijn vandaag nog eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Ze liggen enigszins verspreid inde wijk. Dehuurwoningen voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen qua wooncomfort en energie. Gelet op de grote omvang en kostprijs van een eventuele renovatiecampagnewerd beslist om de woningen te slopen en te vervangen. Met het nieuwe aanbod wil Kempisch Tehuis niet alleen comfortabele, energiezuinige en kwalitatieve woningen aanbieden, maar ook inspelen op de vraag naar kleinere units. Momenteel tellenalle woningen drie of vier slaapkamers. Het is de intentie van de huisvestingsmaatschappij om nog vijfwoningenaan te bieden die geschikt zijn voor grote gezinnen. De andere units moeten kleiner zijn (type 1/2, type 2/3, type 2/4 en type 3/4) eneen antwoord bieden op de grote vraag naar woningen voor alleenstaanden of kleine gezinnen.  

De huidige woningen hebben een aanzienlijke perceelbreedteen een ruime voortuinstrook. Ditnodigt uit om creatief na te denken over een slimme en efficiënte schakeling van woontypes,zodat het huidige sociale woonaanbod in de wijk kan toenemen. Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze aan de hand van ontwerpend onderzoek nagaanwelkede mogelijkheden voor verdichtingzijn in deze context.  

In eerste instantie wenst Kempisch Tehuis het onderzoek toe te spitsen op achtwoningen gelegen ten noorden van de Korte Ruiterstraat. Aan de ontwerpers wordt gevraagd te onderzoeken op welke manier hier nieuwe kwalitatieve woonvormen geïntegreerd kunnen worden zonder de eigenheid van de wijk uit het oog te verliezen. In het straatbeeld moeten de nieuwe woningen zich presenteren als grondgebonden woningen, zodat hetkaraktervande wijk bewaard blijft. Er wordt vooropgesteld dat het huidige aantal van achtwoningen kan uitbreiden tot maximaal veertien. Het is aan de ontwerpers om aan te tonen of dit haalbaar is en welke condities hiervoor vereist zijn, zoals collectieve buitenruimte, berging, parkeervoorzieningenenz. 

De wijk teltmomenteel alleen grondgebonden woningen. Deeventuele keuze vooreen meer collectieve woonvorm moet ook door het stadsbestuur van Hamont-Achel gedragen worden. Kempisch Tehuis is dan ook op zoek naar ontwerpersmet een groot verbeeldend vermogen, diehet gemeentebestuur kunnenenthousiasmeren om actief mee na te denken over andere woonvormen in de nu nog homogene wijk.  

In een latere fase voorziet de huisvestingsmaatschappij ook de mogelijkheid om aan de ontwerpers een kleine vervolgopdracht toe te kennen om te onderzoeken hoe de bedachte typologie getransponeerd kan worden naar de overige huurwoningen in de wijk of zelfs naar andere woonwijken binnen het werkingsgebied van Kempisch Tehuis.   

MP2205 Vernieuwing van de sociale woonwijk Hamont1 in Hamont-Achel Kempisch Tehuis cvba

Ruiterstraat-Smettert, 3930 Hamont-Achel 

Bouwheer

Kempisch Tehuis cvba
Ringlaan 20
3530 Houthalen-Helchteren

Contact: Jessica Haex

Ontwerpers
  • Hanne Aerts
  • Liedewij De Pestel & Margaux Verbeke
  • Toon Claerhout 
Type opdracht

Nieuwbouw

Peter/meter

Thomas Willemse

gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Honorarium

VMSW barema/contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Hedwig Truyts