Luchtfoto Project 06 Meesterproef 2022 Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Zele ©GDI Vlaanderen

MP2206 Volledige studieopdracht voor een nieuwe ontmoetingsruimte voor een woonwijk in Zele

Projectomschrijving

De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw in Zele staat voor een groot inbreidingsproject van drie appartementsgebouwen en tien grondgebonden woningen in een bestaande tuinwijk. In voorbereiding op het bouwproject werd een stedenbouwkundige studie opgemaakt door Blauwdruk Stedenbouw. De aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor dit project is recentelijk ingediend door 2DVW architecten en de werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Er is nood aan een nieuwe ontmoetingsruimte voor de hele wijk. Het nieuwe paviljoen vervangt het oude, ondertussen reeds afgebroken wijklokaal. De site is centraal gelegen in de wijk, gekoppeld aan een fiets- en voetgangerstoegang, vlakbij de volkstuintjes. De nieuwe polyvalente ontmoetingsruimte moet uitnodigend en laagdrempelig zijn voor diverse doelgroepen en moet het ontmoeten in de wijk faciliteren, plaats bieden aan verenigingen en het beheer van de volkstuintjes mogelijk maken. De aansluiting op de publieke ruimte zal een belangrijke rol spelen in de uitwerking van het project.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces voor dit project. Een kunstwerk kan de sociale context versterken en het ontmoeten faciliteren. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP2206 Volledige studieopdracht voor een nieuwe ontmoetingsruimte voor een woonwijk in Zele Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Zele

Stokstraat / Kastanjestraat te 9240 Zele

Bouwheer

Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Zele
Acacialaan 49,
9240 Zele

Type opdracht
  • Nieuwbouw
  • Publieke ruimte
  • Kunst in opdracht
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Annelies Augustyns