Disclaimer

Disclaimer

De medewerkers van Team Vlaams Bouwmeester besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of weergegeven wordt.

Als de informatie die u op deze website vindt of via de informatiekanalen van Team Vlaams Bouwmeester (telefoon, e-mail of sociale media) ontvangt, tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier. We streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u binnen vijf werkdagen een antwoord.

De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen van Team Vlaams Bouwmeester volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald is. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. Het Contactcenter 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerders van deze website en van de infokanalen van Team Vlaams Bouwmeester kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via die kanalen gekregen hebt.

Filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Cookie-informatie

Het gebruik van cookies door Team Vlaams Bouwmeester

Wanneer iemand https://www.vlaamsbouwmeester.be/ bezoekt, verzamelen we standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. We doen dit bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers welke delen van de website bezoeken. Deze informatie verzamelen we op zo'n manier dat de persoonlijke identiteit van de bezoeker niet kan worden vastgesteld. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen. De data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee beogen te doen.

Onderstaande tabellen lichten het gebruik van de cookies op onze websites nader toe.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

NAAM

AANBIEDER

DOEL

TYPE

VERLOOPT

JSESSIONID

Drupal

JSESSIONID is een platform sessie-cookie. De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.

HTTP

Na het einde van de gebruikerssessie

Has_js

Drupal

Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet

HTTP

Na het einde van de gebruikerssessie

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te melden.

NAAM

AANBIEDER

DOEL

TYPE

VERLOOPT

_ga

Google Analytics

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

HTTP

2 jaar na laatste instelling/update

_gat

Google Analytics

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.

HTTP

10 minuten na laatste instelling/update

_gid

Google Analytics

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

HTTP

Na 1 dag

Collect

Google Analytics

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

PIXEL

Na de sessie

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NAAM

AANBIEDER

DOEL

TYPE

VERLOOPT

_widgetsettings

Twitter.com

In afwachting

HTML Local Storage

persistent

i/jot/syndication

Twitter.com

Registreert een unieke ID die door Twitter wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker Twitter-content op verschillende websites gebruikt. Twitter gebruikt deze data voor gerichte advertenties.

Pixel tracker

Na de sessie

local_storage_
support_test

Twitter.com

De cookie wordt gebruikt in samenhang met de lokale opslagfunctie in de browser. Met deze functie kan de website sneller laden door bepaalde procedures vooraf in te laden.

HTML Local Storage

Persistent

r/collect

Doubleclick.net

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Het volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Pixel tracker

Na de sessie

Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen, leest u op de volgende pagina's:U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen en u kunt de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan dat betekenen dat de website niet optimaal werkt.

Google Analytics

Om de website www.vlaamsbouwmeester.be te kunnen verbeteren, worden tijdens het gebruik analytische cookies geplaatst. Die houden bij hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt. Met behulp van die informatie kan Team Vlaams Bouwmeester onder andere nieuwe inhoud aanmaken, foutmeldingen opsporen, de navigatie verbeteren, de toegankelijkheid verhogen.

Team Vlaams Bouwmeester heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de gegevens die via analytische cookies bijgehouden worden voor www.vlaamsbouwmeester.be. De website deelt geen gegevens met Google of voor advertentiefuncties. Team Vlaams Bouwmeester gebruikt Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Google Ads.

De IP-adressen die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. De gegevens van Google Analytics worden beveiligd verstuurd via Secure Sockets Layer (SSL).

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. U kunt de informatie reproduceren als u de bron vermeldt volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Die toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen voor het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Team Vlaams Bouwmeester bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De Vlaamse overheid is niet verplicht om aan die gegevens en reacties gevolg te geven. De Vlaamse overheid mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, de concepten, de kennis en de technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor de dienstverlening van Team Vlaams Bouwmeester. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp. MailChimp is een Amerikaans bedrijf en maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring van MailChimp.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden;
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester;
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester.
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld

De rechtsgrond voor de verwerking is de dienstverlening van de Vlaamse overheid en uw toestemming om in dat verband informatie uit te wisselen met Team Vlaams Bouwmeester. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden: uw volledige naam, e-mailadres en telefoon. Op deze manier kunnen we uw vraag beantwoorden of u uitnodigen voor een overleg
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester: uw emailadres
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester: volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…: uw volledige naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw ondernemingsnummer
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester: volledige naam, e-mailadres
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld: volledige naam en e-mailadres

Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Team vlaams Bouwmeester hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need to know'-basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden: de gegevens worden bewaard conform de bewaartermijn van officiële adviesvragen aan het Team vlaams Bouwmeester.
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester: uitschrijven kan op elk moment door te klikken op de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf;
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester: max 1 jaar na het afsluiten van de inzendingen
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…: Deze gegevens kunnen beheerd worden door in te loggen op de Open Oproep module op de website www.vlaamsbouwmeester.be. U kan via ons contactformulier verzoeken uw gegevens te verwijderen. Er zijn echter bewaartermijnen voor kandidatuurstellingen, selecties en gunningen waardoor sommige gegevens gebonden zijn aan termijnen verbonden aan procedures binnen de wet op de overheidsopdrachten.
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester: max. 1 jaar na het plaatsvinden na het moment waarvoor de gegevens werden verzameld.
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld: max. 1 jaar na het plaatsvinden van het evenement.

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en laten aanpassen door contact met ons op te nemen. U hebt het recht om op ieder moment het Departement Kanselarij en Bestuur te contacteren met het verzoek om:

 • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen; het Departement Kanselarij en Bestuur maakt de toegang tot en de verbetering van uw gegevens mogelijk;
 • de gegevens te beperken of rekening te houden met uw bezwaren tegen de verwerking ervan;
 • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens;
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’);
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u meent dat het Departement Kanselarij en Bestuur niet in overeenstemming van de regelgeving over de gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkb@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

Bevestiging van deze privacyverklaring

Als u via deze website persoonsgegevens verstrekt, bevestigt u daarmee dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en met de inhoud ervan instemt.