De verdichtingsopgave gaat dan niet enkel over vorm en architectuurtaal, maar ook over dorpse gebruiks- en omgangsvormen en de relatie tot het publieke domein: trage wegen, achterdeuren of op de dorpel zitten. Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

Dorpelijkheid

Landelijke gemeenten verstedelijken aan een hoog tempo. In vertrouwde dorpen rijzen de appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Daarbij lijken we de taal nog niet te hebben gevonden om die verdichting en stapeling van woningen op een harmonieuze wijze in de dorpen in te passen.

In zijn ambitienota 2020-2025 gaf Bouwmeester Erik Wieërs een hoofdstukje de titel ‘Dorpelijkheid’. Het woord staat niet in onze woordenboeken: er bestaat blijkbaar geen dorpse pendant van ‘stedelijkheid’. Wieërs formuleert het voornemen, er mee over te waken ‘dat het verdichten van de dorpskernen gepaard gaat met het versterken van hun karakter en identiteit’. Over de vraag, welke de nieuwe architectuur en de nieuwe ruimtelijkheid van het dorp zouden kunnen zijn, zette het Team Vlaams Bouwmeester in 2021 een meervoudig traject uit.