Summerschool Dorpelijkheid in Ruimte 57 Gedroomde Dorpen

Als tweede verkennende stap in het traject rond ‘Dorpelijkheid’ organiseerde het Team Vlaams Bouwmeester in september 2022 een summer school. Samen met studenten gingen we op zoek naar wat we als ontwerper onder ‘dorpelijkheid’ kunnen verstaan en wat de betekenis ervan kan zijn in de huidige context van ruimtelijke transitie. Hoe kunnen kernversterking, de vrijwaring van het landschap en van de biodiversiteit, ontharding, de modal shift, klimaatmaatregelen, enzovoort, bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuwe dorpse identiteit? Na een oproep aan studenten nodigde
het Team Vlaams Bouwmeester 16 onder hen uit om toekomstmogelijkheden voor het dorp te verbeelden. We vroegen hen na te denken over alternatieve typologieën, de omgang met collectieve en publieke ruimte, de relatie tot de natuur, nieuwe ontmoetingsplekken, enzovoort. De studenten werkten in duo en werden begeleid door diverse deskundigen. Elk duo nam een concrete locatie als uitgangspunt.