Projectregisseur Dorpelijk Wonen gezocht Vul het interesseformulier voor vrijdag 23 februari, 11 uur.

Het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen is het vervolg op de artistiek-documentaire verkenning van het thema ‘dorpelijkheid’ in 2021 en de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ in 2022. In deze derde fase wordt aan de hand van concrete projectsites – verzameld via een oproep aan lokale besturen – onderzocht hoe bouwen in een dorp, vanuit een contextuele benadering, kan samengaan met de ontwikkeling van nieuwe woontypologieën en van manieren om dorpen klimaatbestendiger en verblijfsvriendelijker te maken. Doel is de zoektocht naar ruimtelijke en architecturale kwaliteit in landelijke kernen te faciliteren door enerzijds te inspireren met alternatieve en vernieuwende woonvormen en anderzijds handvaten te bieden aan lokale besturen om een kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren. Op die manier trachten we de verdichtingsopgave te koppelen aan de specifieke vraag naar behoud van de dorpse eigenheid. We kiezen bewust voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij ontwerpers op een concrete site onverwachte woonconfiguraties kunnen uittesten die ruimtelijke, sociale en ecologische meerwaarde opleveren. De bedachte scenario’s kunnen tevens de ambities van het lokaal bestuur en van de grondeigenaar/ontwikkelaar scherper stellen.

Heb je ervaring met de organisatie en begeleiding van workshops en hou je ervan om mensen in gesprek te brengen met elkaar? Heb je een bijzondere interesse voor het thema? Heb je een vlotte pen en kun je een helder en inspirerend eindverslag van het onderzoekstraject opstellen? Wil je graag meewerken aan de opmaak van een inspirerend eindproduct waarin het volledige traject Dorpelijkheid wordt toegelicht voor een ruim publiek?