METRO-POLIS, ruimte voor het spoor

LABO RUIMTE start met ‘Metro-polis, ruimte voor het spoor’ een scenario-onderzoek naar de wisselwerking tussen het spoorsysteem en ruimtelijke ontwikkeling rond stations. We onderzoeken – vertrekkende vanuit de bestaande spoorinfrastructuur – op welke manier een sneller, efficiënter en frequenter spoorsysteem en een gewenst ruimtelijk knooppuntenbeleid elkaar ondersteunen.

Aan de hand van een beperkt aantal ruimtelijke scenario’s onderzoeken we hoe gerichte mensen- (en goederen)stromen kunnen worden opgedreven tot een functieniveau dat vergelijkbaar is met een metronet. Dit is een hoogfrequent systeem waarbij de wachttijd tussen twee treinen klein genoeg is om een uurregeling overbodig te maken.

Een vernieuwd spoorsysteem zal sterk ondersteunend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het samenspel tussen beide – een vernieuwd spoorsysteem en regionale knooppuntontwikkeling – staat centraal in de opgave.

Het onderzoek legt onder andere de randvoorwaarden en ontwerpmogelijkheden van een Transit Oriented Development voor dergelijke knopen bloot. Het scenario-onderzoek is inspirerend en dient het perspectief te verbreden door het spoorsysteem en het ruimtelijke knooppuntenmodel op een geïntegreerde manier te onderzoeken.

METRO-POLIS, ruimte voor het spoor

LABO RUIMTE start met ‘Metro-polis, ruimte voor het spoor’  een scenario-onderzoek naar de wisselwerking tussen het spoorsysteem en ruimtelijke ontwikkeling rond stations.

Alliantie
  • Departement Omgeving
  • Team Vlaams Bouwmeester
Fasering

Januari 2020 tot begin 2021.