Metro-Polis deel I: lees het vlugschrift en onderzoeksrapport Een onderzoek naar de wisselwerking tussen ruimte en spoor

In het ontwerpend onderzoekstraject ‘Metro-Polis’ van LABO RUIMTE pakken we twee problemen tegelijk aan: enerzijds de Vlaamse ruimtelijke verrommeling en het verspreide nederzettingenpatroon; anderzijds een onderbenut spoorsysteem en een mobiliteit die nog te veel gericht is op de auto.

In een eerste verkennend onderzoek, uitgevoerd door Xaveer De Geyter Architecten, Sweco Belgium en Floris Alkemade in 2020-2021, brachten we een aantal uitdagingen in kaart en zochten we uit hoe een geïntegreerde reorganisatie kan bijdragen aan een meer duurzame ruimtelijke ordening, een performanter spoorsysteem en een duurzame mobiliteit. De opgave is dubbel: enerzijds is het nodig om het wonen te verdichten in de omgeving van stations; anderzijds kunnen we het spoorsysteem zo organiseren dat het sturend werkt voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Door spoor en ruimte tegelijk aan te pakken en als één systeem te bekijken, kunnen we een grote stap zetten naar een meer duurzaam Vlaanderen.

De belangrijkste inzichten uit het verkennend onderzoek zijn gebundeld in een vlugschrift. Het vlugschrift en het uitgebreidere onderzoeksrapport van dit verkennend onderzoek zijn nu beschikbaar.

Metro-Polis deel II

Komend najaar gaat, in vervolg op dit verkennend onderzoek, ook het Ontwerpatelier ‘Metro-Polis II’ van start onder leiding van prof. dr. Maarten Van Acker en prof. dr. Tom Coppens (UAntwerpen).