BWMSTR Label

Met het BWMSTR Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties.

Lees meer

BWMSTR Label 2017

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden voor 2017-18 aan drie onderzoeksvoorstellen het Bouwmeester Label toe. Hans Leinfelder, Bruno Notteboom, Ruben Joye en Sylvie Van Damme willen de verhardingsgraad in de open ruimte terugdringen door samen met studenten ‘te slopen constructies’ in kaart te brengen. Dimitri Minten en Tim Vekemans van RE-ST gaan na hoe we ruimtelijk kunnen opruimen door strategieën te beschrijven omtrent het omgaan met ‘zwerfruimte’. Raf Ilsbroekx zal ontwerpend onderzoek wijden aan de herbestemming van ondergrondse parkings.

De laureaten krijgen elk 5.000€ (excl. BTW) om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij betrokken beleidsmakers en administraties. Het Team Vlaams Bouwmeester engageert zich bovendien om de geselecteerde onderzoeksintenties op de politieke agenda te helpen plaatsen.