Francisco Goya - Casa de locos

BWMSTR Label 032 De therapeutische stad

Lisa Janssens en Renaud Baeckelandt willen alternatieve typologieën onderzoeken voor centra voor geestelijke gezondheidszorg in de stad. De ligging en architecturale vormgeving van zorginstellingen in de stad vertellen veel over de manier waarop we met zorg omgaan. De spanning tussen nabijheid en afstand, kwetsbaarheid en zelfstandigheid vertaalt zich rechtstreeks in de architectuur, in de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de zorg. Hoe vindt de intimiteit van de kamer aansluiting bij de publieke ruimte en waar liggen kansen voor zowel de stad als de patiënt?

Het ontwerpersduo wil enerzijds een architecturaal en historisch onderzoek voeren naar bestaande stedelijke referenties, en anderzijds de operationele organisatievormen onder de loep nemen, vanuit het perspectief van het beleid, de medewerkers, de artsen en patiënten. De ontwerpers willen de geestelijke gezondheidszorg in België onder de aandacht brengen via ontwerpend onderzoek en de productie van interviews, teksten, foto’s, en tekeningen.

BWMSTR Label 032 De therapeutische stad Lisa Janssens en Renaud Baeckelandt

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel