Mensen op trappen voor een historisch gebouw foto „Capitole Crawl“ protestactie van en voor mensen met een handicap, Washington 1990, credits: Tom Olin

BWMSTR Label 033 ‘Included as excludable’

De toegankelijkheid van gebouwen en sites voor mensen met beperkingen wordt in de architectuurpraktijk nog steeds voornamelijk benaderd via ontwerprichtlijnen en bouwvoorschriften. De ruimtes worden vaak eerst ontworpen voor mensen zonder handicap, en moeten dan aangepast worden aan de speciale behoeften van mensen die niet aan de norm beantwoorden. Het lijkt alsof we ervan uitgaan dat ontwerpen voor mensen met een beperking geen creativiteit in de architectuur kan voortbrengen.

Büro Juliane Greb wil leren uit de kritische analyses binnen de ‘disability studies’ en aan het ontwerpen gaan. Aan de hand van een aantal bestaande publieke gebouwen uit verschillende periodes – oud en nieuw – in de Vlaamse context willen ze onderzoeken hoe rolstoeltoegankelijkheid een creatieve input kan leveren voor betere, misschien erg verrassende architectuur. Hoe positioneert een toevoeging of aanpassing zich tegenover een bestaand gebouw? Spreekt ze dezelfde taal en wordt ze onzichtbaar of zoekt ze net het contrast op als kritische commentaar? De ontwerpers willen tekeningen, maquettes, collages, montages en mock-ups maken, als inspiratiebron voor henzelf en anderen.

BWMSTR Label 033 ‘Included as excludable’ Büro Juliane Greb

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel