Concepttekening van het Bouwmeester Label 034 van (c) Joris Van Reusel en Didier El-Bacha © Joris Van Reusel en Didier El-Bacha

BWMSTR Label 034 Filling the gap(s)

Al jaren vragen natuurbeschermingsorganisaties zich af hoe de bouwsector kan bijdragen tot een verbetering van de biodiversiteit. Er gaapt een kloof tussen de biologen/ecologen/veldwerkers en hun op onderzoek en ervaring gebaseerde praktische kennis enerzijds, en de wereld van ontwerpers, publieke opdrachtgevers, beleidsmakers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, producenten, … anderzijds.

Thema’s als stedelijke natuur en natuurinclusief bouwen doen de laatste tijd hun intrede in de architectuurwereld (zie ook Bouwmeester Label 028 Stedelijke Natuur), maar het bewustwordingsproces verloopt traag. Ontwerpers staan vaak open voor het integreren van natuur in hun projecten, maar weten te weinig hoe dit concreet kan worden gerealiseerd. Bovendien blijft het potentieel van gebouwen en landschappen voor natuurintegratie en compensatie dikwijls onderbenut. In de bouwsector wordt natuur welkom geheten, maar vaak gaat het om louter greenwashing. Er gaapt dus een kloof tussen de ontwerpintenties en de materiële realisatie van geïntegreerde natuurstimulerende (bouw)elementen. Daardoor blijft natuurinclusief bouwen vaak beperkt tot het plaatsen van nestkasten en bijenhotels. Er is nood aan inspirerende praktijken die verder gaan.