Juryleden en laureaten van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019 Juryleden en laureaten van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019

Prijs Wivina Demeester

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen mee het architectonische gezicht van Vlaanderen. De Prijs Wivina Demeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen.  

Voorheen werd deze prijs benoemd als de Prijs Bouwheer en de Prijs Bouwmeester.