PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem
PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem
PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem
PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem
PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem

PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem

Het masterplan voor de Campus Deken Jonckheere kadert in het globale masterplan voor het centrum van Wevelgem uit 2018, dat werd opgemaakt in samenwerking met Leiedal en Els Nulens. De projectsite werd gekenmerkt door de Deken Jonckheerestraat, een klassieke rijweg met parkeeroverlast, met ten noorden en ten zuiden heel wat publieke voorzieningen: een kleuter-, lagere en middelbare school, het jeugdhuis, lokalen voor de jeugdbeweging, het Sociaal huis en woonzorgvoorzieningen. Het was de bedoeling om de nieuwe groene campus zo ‘grenzeloos’ mogelijk te benaderen, de Deken Jonckheerestraat te knippen, sterk te ontharden en tal van samenwerkingen aan te gaan met de diverse eigenaars en belanghebbenden, om zo een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren. Jong en oud moeten zich hier veilig en thuis voelen.

De jury prijst het inzicht en de vastberadenheid van de opdrachtgever om een integraal, ruim en ambitieus masterplan voor de gemeente op te maken en dit per deelgebied ook effectief te realiseren. Hierbij heeft men aandacht voor belangrijke uitdagingen, zoals zachte mobiliteit, vergroening en ontharding. Het is bijzonder hoe de gemeente dit ambitieuze plan waarmaakt, door over perceelsgrenzen heen te kijken en te investeren in de uitbouw van een brede coalitie tussen verschillende actoren en stakeholders. De opdrachtgever heeft ook de kans om een BEO-veld aan te leggen met beide handen gegrepen en er zo voor gezorgd dat nog beter kan worden ingespeeld op de vraag naar duurzame energie.

Zowel voor het globale masterplan als voor de uitwerking van deze deelprojecten doet de gemeente Wevelgem een beroep op de expertise van Leiedal. Door nauw met deze én andere experten samen te werken gaat de nodige aandacht naar de verschillende noden en realiteiten op het terrein. Belangrijk hierbij is de actieve trekkersrol die de omgevingsambtenaar van de gemeente Wevelgem heeft vervuld, waardoor het project niet uit handen werd gegeven, en er werkelijk in tandem wordt samengewerkt. Daarnaast is de opdrachtgever actief op zoek gegaan naar subsidies en is de vaak krappe timing van deze subsidiëring ingezet als opportuniteit voor het project. De subsidiëring bestond niet enkel in een financiële impuls, maar ook in extra expertise. Zo kon het project op relatief korte tijd tot uitvoering worden gebracht.

PWDM23 Masterplan laureaat - Campus Deken Jonckheere, Wevelgem Gemeentebestuur Wevelgem

Het gemeentebestuur werd verkozen tot laureaat in de categorie 'Masterplan' met het project 'Campus Deken Jonckheere'

Laureaat architectuur
Laureaat masterplan
Laureaat masterplan
Laureaat Kunst in Opdracht
Nominatie architectuur
nominatie architectuur