PWDM23 Architectuur nominatie - Wintercircus, Gent

©Wouter Rawoens

PWDM23 Architectuur nominatie - Wintercircus, Gent

©Wouter Rawoens

PWDM23 Architectuur nominatie - Wintercircus, Gent

©Wouter Rawoens

PWDM23 Architectuur nominatie - Wintercircus, Gent

©Wouter Rawoens

PWDM23 Architectuur nominatie - Wintercircus, Gent

©Wouter Rawoens

PWDM23 Architectuur nominatie - Renovatie Wintercircus, Gent

Opdrachtgever: Sogent

Ontwerpers: Atelier Kempe Thill (concept-architect) en TV Baro - SumProjects (ontwerp- en uitvoerend architect)

Sogent gaf, met respect voor het verleden en de resterende elementen van het oorspronkelijke Wintercircus en de garage Mahy, een vierde leven aan het unieke gebouw in de binnenstad van Gent. Het gebouw wordt geïntegreerd in het stedelijke weefsel en publiek toegankelijk gemaakt. Beide ontwerpers zorgden in het ontwerp voor enkele slimme ingrepen die het gebouw nog multifunctioneler maken. Zo is er een concertzaal ondergronds, een auditorium, een daktuin en is de circulatie zo bedacht dat het gebouw altijd, zelfs tijdens privé-evenementen, publiek toegankelijk en doorwaadbaar blijft.

De jury prijst de opdrachtgever om het lef dat nodig was om zo’n uitzonderlijk gebouw, dat verankerd is in het collectieve geheugen, aan te kopen zonder op voorhand precies te weten hoe men het zou invullen of financieren. Ondanks het lange proces staat het eindresultaat voor kwaliteit en meerwaarde voor de buurt. Binnen sogent werkten heel wat collega’s parallel samen om het project te doen slagen: ontwerpopvolging, vergunningen, financiële opvolging, juridische bijstand, aanvragen en opvolgen van subsidies, voorbereiden van de exploitatie. De aankoop van het Wintercircus is een strategische zet om in het centrum van Gent ruimte te maken voor functies die vandaag maar al te vaak naar de rand van de stad moeten uitwijken, zoals een concertzaal en congresruimte. Door het in eigendom te houden en mee in het consortium voor de uitbating te stappen, wat niet zo gebruikelijk is voor een stadsontwikkelingsbedrijf, waarborgt sogent dat dit complex in handen komt en blijft van de gemeenschap. Met de keuze voor een BEO-veld onder de concertzaal wordt het Wintercircus verzekerd van een duurzame toekomst. Al deze keuzes worden sterk geapprecieerd door de jury.