PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

©Dennis De Smet

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

©Dennis De Smet

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

©Dennis De Smet

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

©Dennis De Smet

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

©Dennis De Smet

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

Opdrachtgever: Stadsbestuur Kortrijk

Ontwerpers: urbain architectencollectief

De renovatie en uitbreiding van het ontmoetingscentrum en de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke kadert in twee grotere studies uitgevoerd in opdracht van de stad Kortrijk. De ene betrof de optimalisering van het patrimonium door leegstaande gebouwen en stukken grond te verkopen en de huisvesting van diensten en verenigingen in een aantal deelgemeenten te herbekijken; de andere de toekomst van de Sint-Corneliuskerk.

 

De opdrachtgever ging uiterst respectvol om met het lokale sociale weefsel en betrok gebruikers en bewoners van verschillende generaties. In Aalbeke moesten achttien verenigingen bevraagd worden en een nieuwe plek krijgen. Door deze verenigingen vroeg te betrekken in het participatieproces ontstond een groot draagvlak en waardering voor de ontwerpvoorstellen. Het projectproces volgde een voorbeeldig traject, waarbij de jury van oordeel is dat de gemeenschap een extra vermelding verdient.

De jury prijst het duurzame, meervoudige ruimtegebruik en het hergebruik van wat nog goed was. Zo werd het bestaande OC behouden, energiezuiniger en waar nodig ook toegankelijker en moderner gemaakt. Delen van het OC werden amper aangeraakt, omdat het niet nodig was. In de typologie van de bestaande arbeidershuisjes werd een nieuwe vleugel van het OC opgetrokken om het dorpsgezicht te bewaren. De gelaagdheid van het resultaat, waarbij nieuwe en oude gebouwonderdelen goed op mekaar aansluiten en verschillende gebruiken naast en met elkaar onderdak vinden, ervaart de jury als een grote meerwaarde, niet alleen in ruimtelijk maar ook in maatschappelijk opzicht. Ook de bijzondere aandacht voor de publieke ruimte valt hierbij op. De kerk werd integraal toegankelijk gemaakt, akoestisch en thermisch geïsoleerd en multifunctioneel ingericht. Urbain architectencollectief vertaalde de wensen van de opdrachtgever tot een actueel project op maat van de gemeente. Het combineert pragmatiek met een krachtige en verbindende invulling van wat een lokale dorpskern anno 2023 kan zijn.

PWDM23 Architectuur laureaat - Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke Stadsbestuur Kortrijk

Het stadsbestuur Kortrijk werd verkozen als laureaat in de categorie 'architectuuropdracht' met het project 'Ontmoetingscentrum en Sint-Corneliuskerk, Aalbeke'

Laureaat architectuur
LAureaat Masterplan
LAureaat Masterplan
laureaat Kunst in Opdracht
nominatie architectuur
nominatie architectuur