Nieuwe lezingenreeks Winvorm start op 19 maart 2024 Bekijk het programma en schrijf je in voor 1 maart 2024

WinVorm organiseert een jaarlijks aanbod van vijf lezingen en één daguitstap rond nieuwe ontwikkelingen, visies, ervaringen inzake ruimtelijke uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden. Met de WinVormlezingen willen de organisatoren bijdragen tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie West-Vlaanderen.

Programma WinVorm 2024

De lezingenreeks in een notendop:

19 maart 2024

Ontwerpend onderzoek, een sterke tool

14 mei 2024

Behoud van oud, een last of een zegen?

11 juni 2024

Oude en nieuwe vormen van groen, er is veel om te doen

10 september 2024

Daguitstap Brugge

15 oktober 2024

Een ruimer beeld op openbare kunst

19 november 2024

Wijk(her)ontwikkeling

Deelnameprijs

  • voor studenten: € 50
  • voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen: € 250
  • voor andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest enz.) en deelnemers uit de privésector: € 350

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven vóór 1 maart 2024.

Lezingenreeks Winvorm

Zoals steeds vinden de lezingen plaats in de voormiddag bij VLM in de Velodroomstraat 28, 8200 Brugge.

 

Meer info en inschrijven op Winvorm.be