Onderzoek Klimaatwijk Walle in Kortrijk afgerond Het rapport online beschikbaar

In het voorjaar 2020 lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een projectoproep Klimaatwijken aan lokale besturen en publieke opdrachtgevers. Het onderzoeksrapport van de Klimaatwijk Walle in Kortrijk is nu beschikbaar. 

Aanleiding voor de oproep Klimaatwijken was de koppeling van de energietransitie aan de ruimtelijke opgave van kernversterking en verdichting. Het concept ‘klimaatwijk’ houdt verband met de hypothese dat het een schaalvoordeel én opportuniteiten kan opleveren om verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen, de transformatie op schaal van de wijk aan te pakken en in te zetten op een meer collectieve aanpak.

Na de onderzoeksrapporten van Klimaatwijk Ter Elst in Leuven en Klimaatwijk Mechelse Vesten, is nu ook het onderzoeksrapport van Klimaatwijk Walle in Kortrijk beschikbaar.

De wijk Walle in Kortrijk, een gemengd bouwblok met woningen aan de randen en bedrijvigheid in de kern, beschikt over veel kansen om uit te groeien tot een klimaatwijk. Deze kansen liggen zowel op stedelijke schaal als op bouwblokniveau. Om ze te benutten moet ook aan operationalisering gewerkt worden: het ‘stempelconcept’ – een tussenschaal tussen perceel en bouwblok – wordt naar voren geschoven als instrument om de klimaatwijk te realiseren, gekaderd binnen een bouwblokplan en wijkconvenant als onderdeel van een geïntegreerd lokaal beleid.