Onderzoeken Klimaatwijk Leuven en Klimaatwijk Mechelen afgerond Lees de rapporten

In het voorjaar 2020 lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een projectoproep Klimaatwijken aan lokale besturen en andere publieke opdrachtgevers. De onderzoeksrapporten van de Klimaatwijk Ter Elst in Leuven en de Klimaatwijk Mechelse Vesten zijn nu beschikbaar.

Aanleiding voor de oproep Klimaatwijken was de koppeling van de energietransitie aan de ruimtelijke opgave van kernversterking en verdichting. Het concept ‘klimaatwijk’ houdt verband met de hypothese dat het een schaalvoordeel én opportuniteiten kan opleveren om verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen, de transformatie op schaal van de wijk aan te pakken en in te zetten op een meer collectieve aanpak.

De onderzoeksrapporten van twee klimaatwijken zijn nu beschikbaar:

Klimaatwijk Mechelse Vesten

De stad Mechelen grijpt de ruimtelijke structuur van de Vesten aan om een warmtenet uit te bouwen, waarop ook de appartementsgebouwen, gelegen langs die Vesten, kunnen aansluiten. Het onderzoek, uitgevoerd door het team van van Ingenium, Atelier Horizon, Bureau Bouwtechniek, Levuur en Hilde Derde Advocaten, resulteerde in een strategische visie voor het warmtenet, maar omvat ook de uitwerking van een concreet en operationeel kader om verenigingen van mede-eigenaars te ondersteunen bij de collectieve energetische renovatie van appartementsgebouwen.

Klimaatwijk Ter Elst Leuven

In Leuven is een transitievisie opgemaakt voor een collectieve renovatie van de tuinwijk Ter Elst, die model kan staan voor de herontwikkeling van heel wat andere tuinwijken met erfgoedwaarde, in Leuven en elders in Vlaanderen. Bij de ontwikkeling van die visie besteedt het team van landschap-en stedenbouwbureau OMGEVING, Sweco Belgium, Transition Heroes, RE-ST Architectenvennootschap en SuMa Consulting niet enkel aandacht aan het renovatievraagstuk, maar wordt ook de koppeling gemaakt met nieuwe woon- en opdrachtgeversmodellen, een andere mobiliteit en een klimaatadaptieve inrichting van de ruimte.

Onderzoeken Klimaatwijk Leuven en Klimaatwijk Mechelen afgerond, beeld van een mogelijke inrichting van een straat

Lees de Rapporten: