collage van Fien Mesens en Coen Schuckink Kool van de stationsomgeving van Herne ©Fien Mesens, Coen Schuckink Kool

02. Herne - stationsomgeving

stationsverdichting

in mijnen tijd werd dienen trein nog getrokken door ’n peerd — en de werknemer van de maand is... — ge zijt niet meer aan het luisteren, hé Kevin? — [de man oogst fluitend zijn tomaten] — hey, zet die radio eens stiller! — pizda mă-tii — moet gij nog iets bij uw frietjes? 

Wij hebben de stationsomgeving van Herne geanalyseerd, een kleine gemeente in Vlaams-Brabant. Wat ons gelijk opviel wanneer we van de trein stapten, was de spoorlijn die het landschap gevoelsmatig in tweeën verdeelt. Aan de ene kant heb je eerder open bebouwing en akkers, met wandelpaden die je het bos in leiden. Aan de andere kant van het spoor is een wijk in aanbouw, zoals ook te zien op de originele beelden van Michiel De Cleene. Spandoeken aan de hekken van de werf beloven een kluwen van eengezinswoningen langs een boulevard, die meer thuishoort aan zee dan in het Pajottenland. Deze stationswijk is dan ook een interessante plek voor verdichting, aangezien de sporen Herne zowel met Brussel als met Dendermonde verbinden.

In onze verbeelding wilden we de keuze voor de verdichting rond stations als veelbelovende strategie nog verder doordenken. We wilden allereerst laten zien dat de typisch dorpse afwisseling tussen open landschap en gesloten bebouwing een belangrijke kwaliteit is, die ook bij de verdichting van de wijk best behouden blijft. Verder wilden we over de verdichting ook een paar belangrijke vragen opwerpen. Hoe moet deze nieuwbouwwijk er bijvoorbeeld uitzien? Moeten we genoegen nemen met de banale eengezinswoningen die er nu worden gebouwd? Door de stellingen te verhogen en van leven te voorzien, wilden we de verbeelding van de toeschouwer aanspreken. Zonder hiervoor gelijk een concrete ruimtelijke invulling te suggereren, laten we zien dat de stationswijk mogelijkheden biedt voor collectieve activiteiten als moestuinieren, dorpsfeesten, optredens van de lokale garageband of bedrijfsrecepties. En misschien is er naast de eengezinsformule ook plaats voor alternatieve woonvormen, met appartementen voor starters en begeleide woningen voor ouderen of nieuwkomers. Verder leek het ons belangrijk de klimaatbestendigheid van zo’n nieuwe wijk te thematiseren. Met ons beeld willen we niet alleen aanzetten tot nadenken over de collectieve mogelijkheden die dorpse verdichting biedt, maar ook over hoe deze verdichting zo klimaatrobuust mogelijk kan gebeuren.

02. Herne - stationsomgeving Fien Mesens, Coen Schuckink Kool

Ontwerpers
  • Fien Mesens, Master Architectuur, Universiteit Antwerpen
  • Coen Schuckink Kool, Master Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen
Locatie

Breemstraat, Lorengstraat en Stationsstraat in Herne