Luchtfoto Project 02 Meesterproef 2022 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

©GDI Vlaanderen

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden ©Olmo Peeters

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden

Projectomschrijving

Providentia heeft in de jaren 1980 de woningen van Oude Cité aangekocht. De hoofdgebouwen dateren uit het midden van de 19de eeuw en werden opgericht als bijgebouwen van een hoeve (Kapellestraat 37). De site maakt deel uit van het collectieve geheugen van Galmaarden. De hoofdgebouwen zijn erkend als vastgesteld bouwkundig erfgoed, maar vormen geen beschermd monument. In de loop der jaren zijn ze omgebouwd tot arbeiderswoningen voor de mijnwerkers. Providentia heeft de panden verbouwd tot elf eengezinswoningen en drie appartementen. De woningen voldoen niet meer aan de huidige normen van kwaliteit, comfort en energie en kampen met stabiliteitsproblemen. De huidige buitenruimtes worden niet optimaal benut. Er heerst echter wel een zeer charmante sfeer die we wensen te behouden en te versterken.

Als eerste stap wensen we een stedenbouwkundige studie voor de gehele site te laten werken. De site kan worden uitgebreid door het toevoegen van het pand en de bijbehorende grond van Kapellestraat 11. De studie dient in te zetten op een grondige analyse van de gebouwen van Oude Cité, om uit te maken of ze al dan niet gedeeltelijk of volledig behouden kunnen/moeten blijven. Daarnaast dient de ontwerper een optimale fasering te bepalen om herhuisvesting op de site te kunnen aanbieden, en de mogelijkheid tot opschaling alsook de herontwikkeling van de buitenruimtes te onderzoeken, in al hun dimensies.

Als tweede stap wensen we een eerste fase van de studie verder te laten uitwerken. Het uitgangspunt zou zijn om in te zetten op de mogelijke herhuisvesting van de huidige bewoners die dit wensen. Aanleiding hiervoor is dat een groot deel van de huidige sfeer mede gemaakt wordt door de bewoners.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces voor dit project. Een kunstwerk kan de sociale context versterken en het ontmoeten faciliteren. Het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP2202 Ontwikkeling van een totaalvisie en ontwerp van een uitbreiding voor Oude Cité te Galmaarden Providentia cvba

Oude Cité, 1570 Galmaarden 

Bouwheer

Providentia cvba 
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse

Contact: Nina De Coster

Ontwerpers
 • Marthe Sambaer en Louis Ocket
 • Pluk Van Brempt en Anaïs Van der Hauwaert
 • Jinse Van Snick en Yutah Geeraerts
Kunstenaars
 • Clara Spilliaert
 • Maud Gourdon
 • Sigurros Björnsdottir
Peter/meter

Femke Timbermont (KRAS architecten)

Type opdracht
 • nieuwbouw

 • herbestemming, renovatie en/of vervangbouw
 • masterplan
 • publieke ruimte
 • aandacht voor collectieve functies 
 • kunst in opdracht 
gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Honorarium
 • opmaak masterplan: € 20.000 (excl. btw)
 • VMSW barema / contract 2006
Wedstrijdvergoeding
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Jouri De Pelecijn