Luchtfoto Project 03 Meesterproef 2022 Woonpunt Mechelen cvba ©GDI Vlaanderen

MP2203 Nieuwbouw inbreidingsproject met buurtparking in Mechelen

Projectomschrijving

De site aan de Gasthuisveldstraat is gelegen in een woonwijk ten noorden van de ring rond Mechelen, op één km van het centrum van Mechelen. Woonpunt Mechelen wil op deze site een project realiseren met minstens drie appartementen en drie nieuwbouwwoningen. Daarnaast vraagt de stad Mechelen een buurtparking op de site. Deze zal later worden overgedragen naar het openbare domein. De uitvoering van de opdracht zal dus verlopen in nauw overleg met de stad Mechelen. Op het perceel zijn momenteel buurttuintjes in gebruik. Bij de realisatie van het project zullen de tuintjes voorzien worden op een zeer nabijgelegen site van Woonpunt Mechelen.

Woonpunt Mechelen wil met dit project een meerwaarde realiseren voor de hele buurt. Het is de bedoeling om met dit inbreidingsproject de gehele woonomgeving te verbeteren. Woonpunt Mechelen verwacht dan ook een creatieve omgang met de opgave. Wat zijn de winsten van gebundeld parkeren? Kan er op termijn een schoolstraat gerealiseerd worden in de wijk? Wat kan een buurtpunt/buurtparking betekenen op wijkniveau (ontmoetingsplek, speelplek, buurtbarbecue , fietsenstalling, …)? Een deelwagen- en -fietssysteem lijken aangewezen om het aantal parkeerplaatsen te beperken en zo veel mogelijk kwalitatieve buitenruimte te kunnen behouden.

Efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte binnen dit bouwblok biedt niet alleen meer plaats voor een aangename collectieve buitenruimte en doorwaadbaarheid, maar kan op termijn zelfs kansen scheppen voor een eventuele uitbreiding van het aantal wooneenheden, mocht dit gewenst zijn.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces voor dit project. Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP2203 Nieuwbouw inbreidingsproject met buurtparking in Mechelen Woonpunt Mechelen cvba

Gasthuisveldstraat, 2800 Mechelen

Bouwheer

Woonpunt Mechelen cvba,
Lijsterstraat 6
2800 Mechelen

Type project
  • Nieuwbouw
  • Buurtparking
  • Omgevingsaanleg
  • Kunst in opdracht
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Jouri De Pelecijn