©Tessa Heyninck en Lou Sanders

©Tessa Heyninck en Lou Sanders

©Tessa Heyninck en Lou Sanders

©Tessa Heyninck en Lou Sanders

©Tessa Heyninck en Lou Sanders

Luchtfoto Project 03 Meesterproef 2022 Woonpunt Mechelen cvba

©GDI Vlaanderen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw in het centrum van Mechelen

Laureaten architectuur: Tessa Heyninck en Lou Sanders

Projectvoorstellen

Tessa Heyninck en Lou Sanders ontwierpen binnen de beperkte oppervlakte en bouwdiepte van het perceel, naar analogie van de rijwoning, onder één zadeldak tien appartementen met eenzelfde typeplan over drie bouwlagen. De private hallen vatten ze op als kleine veranda’s of wintertuinen die zowel fungeren als een overgangszone tussen buiten- en binnenruimte, als een uitbreiding van de leefruimte. Op de begane grond verbinden een ruime collectieve toegangszone en fietsenstalling de Guldenbodemstraat met de achterliggende collectieve tuin.
Jonathan Cludts en Ward Peetermans zien in de Guldenbodemstraat een buurtpleintje ontstaan. Een nieuwe voorgevel met passerelle, een publieke zitbank en een groene verbreding maken van de straat een ontmoetingsplek. Met passerelles, terrassen, een tuin, een zitbank en een gemeenschappelijke tuinkamer ontwerpen ze een divers aanbod aan collectieve (buiten)ruimtes.
Michiel Deumens vertrekt van een grondige rationele analyse van de site en toont aan dat het ondiepe perceel, de stedenbouwkundige voorwaarden en het dense programma dit project tot een complexe opgave maken. Om dit te illustreren test hij drie scenario’s uit. Dit levert een gebouw op met vier grondgebonden doorzonwoningen, vier doorzonappartementen en twee langgevelappartementen.

Projectomschrijving

In de Guldenbodemstraat, een woonstraat achter de Kazerne Dossin, staat een flatgebouw met tien appartementen. Gezien de slechte leefbaarheid en bouwfysische toestand van het gebouw kiest Woonpunt Mechelen hier voor sloop en vervanging. Dit biedt mogelijkheden om een project te realiseren waarbij elke toekomstige bewoner beschikt over een appartement met ruimtelijke kwaliteit, privacy en een kwalitatieve buitenruimte. Er dienen opnieuw tien appartementen gerealiseerd. De focus ligt hierbij op een- en tweeslaapkamerflats. 65-plussers vormen de doelgroep.

De uitdaging van het project is hierin gelegen, kwalitatieve appartementen te realiseren binnen de beperkte oppervlakte en bouwdiepte van het perceel. De nagestreefde kwaliteit betreft enerzijds de leefbaarheid in de ruime zin van het woord, maar ook duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. De Guldenbodemstraat is een woonerf met beperkte afstand tussen de twee gevels en met beperkte doorgang van wagens. We vragen een geheel van appartementen dat past in de context van de woonwijk en zich specifiek inpast in dit woonerf. 

Het project is enkel realiseerbaar wanneer de nodige parkeerplaatsen worden voorzien. Woonpunt Mechelen wenst op deze site geen ondergrondse parking. Daarom wordt in een eerste fase een parkeervisie gevraagd voor de wijk (Guldenbodemstraat 2,3,4,6,8 en 10, Duivelstraatje 1,3,4,6,7 en 8 en Zelestraat 66). Deze reikt mogelijkheden aan om de parkeerplaatsen voor de vervangbouw te realiseren op wijkniveau, bijvoorbeeld door het gebruik van deelwagens.

MP2203 Vervangingsbouw in het centrum van Mechelen Woonpunt Mechelen bv

Guldenbodemstraat, 2800 Mechelen

In een woonstraat achter de Kazerne Dossin wil Woonpunt Mechelen een verouderd flatgebouw vervangen door tien appartementen voor 65-plussers. 

Bouwheer

Woonpunt Mechelen bv
Lijsterstraat 6
2800 Mechelen

Contact: Veerle De Valck

Ontwerpers
  • Tessa Heyninck en Lou Sanders (Laureaat)
  • Jonathan Cludts en Ward Peetermans
  • Michiel Deumens
Peter/meter

Christopher Paesbrugghe (COLLECTIEF NOORD ARCHITECTEN)

Type project
  • vervangbouw

  • masterplan
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Jouri De Pelecijn