Elk gebouw zit in een proces van permanente verandering. De grote uitdaging is het begeleiden / het optillen van het erfgoed naar een hoger ambitieniveau. Leo van Broeck, Vlaams Bouwmeester

Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming

De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Onder begeleiding van een door de Vlaams Bouwmeester aangestelde projectregisseur kunnen de meest innovatieve en frisse oplossingen ook werkelijk uitgevoerd worden na de goedkeuring van een deskundige jury. Deze kleinere opdrachten worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.