ontwerp TV Philippe Breels – Bram Denkens – Jona Moereels

ontwerp TV Philippe Breels – Bram Denkens – Jona Moereels

Gevel kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

© GDI-Vlaanderen

MP1701 Herbestemming kloosterkapel in Wervik

Projectomschrijving

Vzw De Lovie is een organisatie die kwaliteitsvolle ondersteuning biedt voor mensen met een verstandelijke handicap. Om de verwevenheid en integratie in de maatschappij van deze groep te bevorderen, werd het initiatief genomen om de site ’t Susterhuus in Wervik opnieuw in te richten tot een inclusieve woonomgeving voor mensen met en zonder beperking. Daarvoor gaan ze een samenwerking aan met projectontwikkelaar ION. De beschermde kapel op de site moet hierbij als hefboom fungeren. Een sterke invulling en concept voor het gebouw moet mensen in de nabije en ruime woonomgeving betrekken en voor een wisselwerking tussen de bewoners en de buurt zorgen. Door de site op een zachte manier open te stellen, wordt ook de centrale groene ruimte toegankelijk, een meerwaarde voor de omgeving.

Tussen 2008 en 2010 werd de buitenschil van de kapel gerestaureerd en werd er binnenin een nieuwe draagconstructie in staal gemaakt. Sindsdien is de kapel niet meer in gebruik.

Uit het juryverslag

De stedenbouwkundige visie van de ontwerpers is sterk. Het combineren van de verschillende programma’s op de site is helder uitgewerkt. Het voorstel voor de site en de kapel biedt niet enkel een toekomstvisie voor de kapel maar streeft ernaar om de volledige site een rol te geven in het stedenbouwkundige weefsel van Wervik. Een goed inbedding in de omgeving draagt immers bij tot een duurzame invulling van de site. De kapel behoudt een centrale functie en wordt opgeladen met nieuwe ingrepen aan de buitenzijde, die dit kunnen versterken.

Noot: Intussen is de eerste fase van de opdracht: de opmaak van het masterplan in samenwerking met ION afgerond. De beelden in de persmap zijn deze van het resultaat van deze opdracht. Nu start de volgende fase: het architectuurontwerp van de herbestemming van de kapel tot polyvalente ruimte.

MP1701 Herbestemming kloosterkapel in Wervik De Lovie vzw

Grauwe Zusterstraat 2
8940 Wervik

Laureaat ontwerpers

TV Philippe Breels – Bram Denkens – Jona Moereels

TV Breels - Denkens - Moereels©Dries Luyten

Projectregisseur

Stijn Cools (Anno architecten)

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Erfgoedfiche

Bekijk de erfgoedfiche