Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Ontwerp © 51N4E bvba

Laureaat: 51N4E bvba

De studieopdracht voor een masterplan voor de uitbreiding en toekomstige herontwikkeling van de Groothuiswijk in Verrebroek, Beveren werd gegund aan 51N4E bvba i.s.m. Plant en Houtgoed bvba en Zero Emission Solutions.

Van rurale verkaveling naar Buurt-tuin-wijk in Verrebroek

Het masterplan is op drie uitgangspunten gestoeld: een betere sociale ruimte, aanpasbare woningen en groene open ruimte. Voor de realisatie van de noodzakelijke extra woningen stellen de ontwerpers voor, geen nieuwe open ruimte aan te snijden maar te vertrekken van het bestaande. Het valt immers niet te verantwoorden om het watergevoelige open-ruimtegebied aan te snijden, ook al is het bestemd als woonuitbreidingsgebied. Met hun voorstel willen de ontwerpers aantonen dat verdichting hier de voorwaarde is voor een sociale en ecologische kwaliteitssprong.

Deze verdichting biedt kansen om de bestaande woningen betaalbaar te renoveren en de open ruimte op te waarderen. Ze biedt ook de mogelijkheid om nieuwe, meer flexibele en diverse woonvormen toe te voegen, verankerd in een robuust groen en kwalitatief kader. Door de gebouwmassa te verdichten, door bestaande woningen op te toppen of door garages te vervangen door nieuwe gebouwen, ambieert dit ontwerpvoorstel om de CO2-uitstoot van het bouwproject te verminderen.

De verkaveling wordt getransformeerd tot een tuinwijk. De versterking van de open ruimte tot een groen landschap creëert een nieuwe, aantrekkelijke, klimaat-robuuste identiteit. Er ontstaat op die manier een woonwijk die de kwaliteiten heeft van een dorp, met ruimte voor ontmoeting. Er wordt een waaier aan diverse woonvormen ontwikkeld, in verhouding tot de verschillende soorten open ruimtes. Het gevoel van samenhorigheid van de bewoners wordt versterkt door de relatie die ze aangaan met ‘hun’ leefstraat, met ‘hun’ hof, met ‘hun’ plein. De sociale ruimte voorziet voldoende gradiënten tussen privaat en publiek, met natuurlijke elementen. Op die manier wil men de bewoners stimuleren om de omgeving meer (gedeeld) te gebruiken. De verbindingen met Verrebroek, de omgeving en de buurttuin verbeteren de interacties en activeren het sociale leven van de bewoners.

Om tegemoet te komen aan de noden op lange termijn biedt het masterplan flexibele woontypologieën, die beantwoorden aan de noden van een gemeenschap in evolutie. De groene inrichting bouwt verder op wat er vandaag aanwezig is en maakt de plek tot een aantrekkelijk omgeving om te wonen en te ontspannen.

De open ruimte wordt duidelijk afgebakend en gemarkeerd t.o.v. de bebouwde omgeving. Het landschap is toegankelijk en wordt doorkruist door wandel- en fietspaden. Het is een polderlandschap met microreliëfs, dat wordt ingezet om een overstroombaar landschap te creëren. De open ruimte wordt een echte open ruimte waar activiteiten voor de wijk kunnen worden georganiseerd in relatie tot het landschap. Het plan omvat een zeer duidelijk concept over bodemgebruik, waarbij een natuurgebied met een hoge ecologische en functionele waarde wordt gecreëerd, dat de wijk en de open ruimte met elkaar verbindt.

Beveren OO4108

Studieopdracht voor een masterplan voor uitbreiding en toekomstige herontwikkeling van de Groothuiswijk in Verrebroek, Beveren

Status project
Genomineerden