Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren
Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Luchtfoto projectsite OO4108 Groothuiswijk Beveren

Projectomschrijving

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting GMH wenst een masterplan te laten opmaken voor de uitbreiding en de herontwikkeling van de bestaande Groothuiswijk in Verrebroek. Het gaat om een bestaande woonwijk van vijftig grondgebonden sociale woningen, met aanpalend een nog onbebouwd terrein gelegen in woonuitbreidingsgebied (5ha). De wijk werd gebouwd in de jaren 1970. De woningen zijn nog bewoonbaar en te renoveren naar de energiestandaard E60. Het is onduidelijk of deze woningen ook de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, kunnen waarmaken.

Hoewel Verrebroek een buitengemeente is, betreft het hier een gegeerde ligging en is de haven als directe buur een troef op het vlak van werkgelegenheid. In het verleden werd een verkavelingsplan opgemaakt voor het aanpalende woonuitbreidingsgebied, maar dit voorzag een bebouwing met een honderdtal rijhuizen en halfopen bebouwing. De opdrachtgever wenst daarvan af te zien en op deze terreinen een woningmodel te ontwikkelen met toekomst. Dit betekent compacte volumes en gestapelde woningen, met een casco dat een lange levensduur heeft. Er wordt gezocht naar een mix van woninggroottes en een concept dat aanpassingen in de toekomst mogelijk maakt. Een compacte bebouwing wordt beoogd, met drie of vier bouwlagen, waardoor eenzelfde aantal woningen door hun geringe footprint slechts een kwart of maximaal een derde van het gebied innemen. Daardoor zal er finaal open ruimte beschikbaar blijven voor landbouw en/of tuinbouw in korte keten.

Alleen om een innovatief, CO2-neutraal woonmodel ingang te doen vinden is het bebouwen van een greenfield nog aanvaardbaar. Doel is hier een woonensemble te creëren dat ertoe bijdraagt om Vlaanderen klimaatneutraal te maken. Het masterplan moet ook een fasering mogelijk maken, waarbij in eerste instantie een fase van maximaal vijftig woningen wordt uitgevoerd. Die fase moet ook een eindfase kunnen zijn. Het concept moet ook model kunnen staan voor de vervanging van de bestaande vijftig huizen, indien op termijn vervanging ervan op deze locatie nog aangewezen is.

Dit nieuwe woonmodel vraagt om een ‘dorpsstedelijke’ architectuur: een architectuur die probeert de noodzakelijke densiteit te vertalen naar de kwaliteiten en charmes van het wonen in een dorp. De ontwerpers dienen de hogere dichtheid te verzoenen met de schaal en de morfologie van het polderdorp, en zo een positieve bijdrage te leveren aan de identiteit van Verrebroek.

Selectiecriteria

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
  a. in een ruim maatschappelijk kader 
  b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. De aanpak van de integrale duurzaamheid
 3. De raming van de projectkost met inbegrepen een raming van de in het proces geplande prestaties van de diverse gevraagde deskundigen binnen het forfaitair ereloon
 4. De teamsamenstelling
 5. De procesgerichtheid en procesbereidheid

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 1 / 1, subcriteria hebben hetzelfde gewicht

Beveren OO4108

Studieopdracht voor een masterplan voor uitbreiding en toekomstige herontwikkeling van de Groothuiswijk in Verrebroek, Beveren

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 51N4E bvba
 • BRUT, LAND landschapsarchitecten
 • Woonwerk Architecten
Locatie bouwplaats

Pastoor Jasparsstraat, 9130 Beveren
Binnengebied Pastoor Jasparsstraat, Rijkstraat, Walestraat en Sint-Laurentiusstraat

Timing project
 • Selectievergadering: 11 mei 2021
 • Eerste briefing: 25 okt 2021
 • Tweede briefing: 2 dec 2021
 • Indienen: 25 feb 2022
 • Jury: 17 mrt 2022
Bouwheer

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Contactpersoon Bouwheer

Karin Beeldens

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

Forfaitair honorarium van 75.000 euro, excl. btw voor de opmaak van het masterplan

Vergoeding ontwerpers

15.000 € (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten