Bouwheren

Beste publieke opdrachtgevers,

De Vlaamse overheid werkt sinds het aantreden van de Vlaams Bouwmeester in 1999 onafgebroken aan een excellent architectuurbeleid en aan een voorbeeldig publiek bouwheerschap.  Een van de instrumenten die het Team Vlaams Bouwmeester hierbij hanteert, is de Open Oproep. De Open Oproep is een onderhandelingsprocedure die de publieke bouwheer in staat stelt om, op basis van een sterke maatschappelijke visie, de meest adequate ontwerper voor zijn project te kiezen. De publieke bouwheer wordt doorheen dit traject vakkundig bijgestaan door de Vlaams Bouwmeester en zijn team.

Als Team Vlaams Bouwmeester zijn we voortdurend op zoek naar visionaire publieke bouwheren, die we veelal mogen ontdekken via het traject van de Open Oproep. Deze open onderhandelingsprocedure gaat bewust verder dan het louter lenigen van behoeften of het realiseren van een programma van eisen. Publieke opdrachtgevers worden er begeleid bij het formuleren van een projectdefinitie, waarin de beoogde maatschappelijke winsten klaar en duidelijk omschreven staan, en waar bevlogen ontwerpers vervolgens mee aan de slag kunnen. Het resultaat van de Open Oproep is  een ‘mastervisie’: geen uitgewerkt voorontwerp, maar een flexibel en intelligent plan dat de publieke opdrachtgever, in onderhandeling met de ontwerper, toelaat zijn maatschappelijke taak ook als bouwheer te vervullen. Door in te stappen in de Open Oproep bewijst een publieke opdrachtgever dat hij belangstelt in het realiseren van een waardevolle leefomgeving en het nastreven van een internationale kwaliteitsstandaard, en dat hij vertrouwen wenst te stellen in architectuur als een belangrijk middel in de verwezenlijking van zijn sociale, economische en ecologische ambities.

De Open Oproep wordt sinds 1999 tweejaarlijks georganiseerd. Tot en met de  25e editie is dit goed voor meer dan 550 unieke projecten, waarvan er in 2014 nagenoeg 300  werden gerealiseerd. Vele publieke bouwheren deden door de jaren heen meermaals een beroep op de Open Oproep procedure. Dit beschouwen we niet alleen als een belangrijk teken van vertrouwen, maar tevens als een bewijs van de gestage totstandkoming van de bouwcultuur die we nastreven. Ook internationaal kijkt men met gretige blik naar de verwezenlijkingen van de Open Oproep

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester via email of +32 (0)490 58 73 38

Citadelpark Gent

Je wordt bij het proces en de jurering bijgestaan door mensen met ervaring en inzicht. Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen in Gent

Sportcentrum Genk

Door een project in een internationale context te plaatsen met een kwaliteitslabel als dat van de Vlaams Bouwmeester worden de uitdaging en de ambitie sterker benadrukt. Wim Dries, burgemeester van Genk

Het enige wat ons deed twijfelen was het feit dat er geen ervaring met het bouwen van een ziekenhuis vereist was. Anderzijds wilden we vermijden dat ons project gewoon zou voortborduren op bestaande concepten. Om de beoogde vernieuwing te realiseren werd gekozen om in zee te gaan met de Vlaams Bouwmeester. Guy Buyens, algemeen directeur AZ Jan Portaels