Tussen Bouwmeester en bouwmeesterschap. In gesprek met de expertengroep — Joeri De Bruyn

Sinds januari 2017 is het bouwmeesterschap drieledig. Voortaan zijn de Bouwmeester en het Team Vlaams Bouwmeester geflankeerd door een ‘expertengroep’. Die is samengesteld uit vier deskundigen die de Bouwmeester en zijn team ondersteunen, inspireren en af en toe ook wel eens op de rooster leggen. De expertengroep opereert in de luwte en is weinig tot niet gekend bij het publiek. Wie zijn de ‘vier wijzen’, wat doen ze, en hoe evalueren ze hun werking van de voorbije jaren?

De oproep tot kandidatuurstelling voor de expertengroep, die de Vlaamse Regering in oktober 2016 publiceerde, kon rekenen op een ruime weerklank. Uit meer dan zeventig kandidaturen werden vier experten aan­gesteld op basis van hun complementaire deskundigheid en op advies van de Vlaamse Bouwmeester. De vier experten komen uit verschillende geledingen van het werkveld. Els Nulens is architecte en stedenbouwkundige en staat met beide voeten stevig in de praktijk. Ze runt het bureau Blauwdruk Stedenbouw, een van de teams die instaan voor de uitvoering van de eerste editie van de Bouwmeester Scan. Sylvie Van Damme is geografe en ruimtelijk planner, gespecialiseerd in landschapsontwerp. Ze geeft les en voert onderzoek aan HoGent – KASK. Naast onderwijs en onderzoek heeft ze ook haar sporen verdiend als jarenlange voorzitter van de Gecoro van Sint-Lievens-Houtem, als expert in de kwaliteitskamer van Veneco, en vandaag als voorzitter van de Oost-Vlaamse Procoro. Ook André Loeckx is een man van het onderwijs – hij is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven – maar ook van de actie op het terrein, zowel nationaal als internationaal en steeds op het snijpunt van stadsontwikkeling, stedenbouw en architectuur. In zijn lange loopbaan heeft hij bergen verzet, niet het minst als bezieler, en later ook als voorzitter van de jury stadsvernieuwing van het Vlaamse Stedenbeleid. Bart Verschaffel ten slotte heeft als filosoof en hoogleraar aan de Universiteit Gent het denken en het discours over architectuur in Vlaanderen naar een hoger niveau getild. Zijn geschriften behoren tot de canon van de Vlaamse architectuurtheorie en -kritiek. De ‘vier wijzen’ komen uit alle windstreken, maar één ding hebben ze gemeen: het zijn believers van het eerste uur en voorvechters van het bouwmeesterschap

Lees verder >