Bouwmeester Rapport 2012-2015

Het Bouwmeester Rapport 2012-2015 biedt  een lijvig en rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Diverse partners, experten en teamleden laten hun licht schijnen over de initiatieven, allianties en realisaties die van 2012 tot en met 2015 tot stand zijn gebracht. Daarbij gaat ruime aandacht naar vertrouwde instrumenten als de Open Oproep, maar ook naar de nieuwe trajecten die door voormalig Bouwmeester Peter Swinnen werden opgestart: de Pilootprojecten, het samenwerkingsverband Labo Ruimte, ontwerpend onderzoek rond specifieke cases…

324 p., 285 x 220 mm, NL, ISBN 9789040303746

Met bijdragen van o.a. Maarten Delbeke, Filip De Rynck, An Fonteyne, Tine Hens, André Loeckx, Pieter T’Jonck, Christophe Van Gerrewey, Jürgen Vandewalle, Bart Verschaffel, Els Vervloesem, Tom Willems … en beeldenreeksen van o.a. Stephanie Kiwitt en Filip Dujardin.

Papieren versie van het rapport is niet meer beschikbaar

Bouwmeester Rapport 2010- 2011

De eerste editie van het Bouwmeester Rapport is meer dan een jaarverslag. Het Rapport omvat niet alleen een exhaustief overzicht van alle projecten die het Team Vlaams Bouwmeester in 2010-11 heeft ondernomen of voortgezet, maar ook een reeks artikelen en interviews, waarin specifieke thema's worden uitgelicht: het aanhalen van de banden tussen publieke opdrachtgevers en jonge ontwerpers, nieuwe inzichten rond infrastructuur, collectief wonen, zorg, kunst in opdracht en de ruimtelijke inbedding van Vlaanderen in Europa.

Het Bouwmeester Rapport 2010-2011 is gratis te bestellen via de website van de Vlaamse overheid

Jaarverslag 2008-2009

Het Jaarverslag 2008 – 2009 biedt een terugblik op de activiteiten van de Vlaams Bouwmeester en zijn Team tijdens de laatste twee jaren van het mandaat van Marcel Smets.

Deze geïllustreerde publicatie belicht de voornaamste thema's waarrond het Team Vlaams Bouwmeester heeft gewerkt en geeft een stand van zaken van de Open Oproep en van Kunst in Opdracht.

In een inleidend interview kijkt Marcel Smets terug op vijf jaar bouwmeesterschap, op de gerealiseerde doorbraken op het vlak van infrastructuur, landschap, scholenbouw en vastgoedbeleid, en op de onvoltooide kwesties. Hij hoopt dat elk van zijn opvolgers 'de vrijheid krijgt om zijn of haar inzichten op een gestroomlijnde, krachtige, misschien zelfs wat extremere manier door te zetten. Dankzij een solide basis ontstaat een vrijheid voor de toekomst. Op termijn kan er een vestiging, een stedelijk bolwerk, een mooie stad ontstaan. Samen met bOb heb ik hiervoor de basis gelegd.'

Nieuw voor deze editie is ook het beeldverslag van de bouw- en kunstprojecten die in 2008 en 2009 zijn opgeleverd. Dit album van realisaties toont hoe 'de jarenlange inspanningen stilaan zichtbaar worden' en hoe het werkveld van het Team Vlaams Bouwmeester de voorbije jaren is uitgebreid en gediversifieerd.

Jaarverslag 2006–2007

Deze publicatie bundelt de jaarverslagen van 2006 en 2007. Elk jaarverslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel brengt het werkterrein en de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in beeld. Aansluitend is er een terugblik op enkele thema's die in het betreffende jaar op de voorgrond stonden. Het laatste deel bevat een overzicht van de projecten en concreet cijfermateriaal.