Jaarverslag 2008–2009

De publicatie belicht de voornaamste thema’s waarrond het Team Vlaams Bouwmeester in 2008 en 2009 heeft gewerkt en geeft een stand van zaken van de Open Oproep en van Kunst in Opdracht.