Expertengroep Vlaams Bouwmeester aangesteld

Op dinsdag 17 januari 2017 maakte de Vlaamse Regering de leden van de Vlaams Bouwmeester expertengroep bekend. De komende vier jaar zullen André Loeckx, Els Nulens, Sylvie Van Damme en Bart Verschaffel het bouwmeesterschap inspireren en ondersteunen.

Eind oktober 2016 lanceerde het Team Vlaams Bouwmeester een oproep tot kandidatuurstelling voor de Vlaams Bouwmeester expertengroep. Hiermee werd uitvoering gegeven aan de conceptnota voor een vernieuwd bouwmeesterschap, die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De expertengroep zal Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team bijstaan bij de strategische visievorming, zal functioneren als kwaliteitskamer en klankbord en bijdragen tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap. De oproep kreeg een ruime respons: een zeventigtal kandidaten meldden zich aan. Het niveau van de kandidaturen en de rijkdom aan ideeën en suggesties in de motivatiebrieven hebben het team bijzonder aangenaam verrast. Ze getuigen van een oprechte belangstelling voor en een scherp bewustzijn van de inzet van het bouwmeesterschap. De doorstart die het bouwmeesterschap in het voorbije anderhalf jaar heeft kunnen maken, is voor een groot stuk aan dit draagvlak te danken.

Uit het zeventigtal kandidaten werden uiteindelijk vier deskundigen met uiteenlopende profielen weerhouden: ingenieur-architect André Loeckx, architect en stedenbouwkundige Els Nulens, geograaf en stedenbouwkundige Sylvie Van Damme en filosoof Bart Verschaffel. De deskundigen zullen Bouwmeester Leo Van Broeck bijstaan tot medio 2020 en tevens de overgang maken naar een volgend bouwmeestermandaat. De leden van de expertengroep zijn dan ook aangesteld tot en met 30 juni 2021.