Prijs Bouwmeester 2013

Voor deze zevende editie werden dertig projecten ingediend voor één of meerdere van de categorieën ‘Reconversie’, ‘Stedelijk Landschap’ en ‘Collectief Wonen’. Een deskundige jury, bestaande uit Linda Boudry (directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden), Michiel Dehaene (professor Stedenbouw Ugent) en Paul Vermeulen (criticus en architect) beoordeelden alle inzendingen op hun opdrachtformulering, op het procesverloop en op het resultaat, en duidde per categorie nominaties en laureaten aan. De drie laureaten ontvangen elk een officiële plaquette en mogen het logo ‘Prijs Bouwmeester 2013’ gebruiken als keurmerk voor hun project en bouwheerschap. De Vlaams Bouwmeester hoopt dat de bekroonde bouwheren deels via deze erkenning hun expertise kunnen delen met andere, toekomstige opdrachtgevers en zo mee hun stempel kunnen drukken op het publiek bouwbeleid.

De prijs werd uitgereikt door Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois, op 20 september 2013 in het Atelier Bouwmeester.

Prijs Bouwmeester 2012

Op vrijdag 14 september 2012 zijn in het Atelier Bouwmeester, in de Ravensteingalerij te Brussel, de genomineerden en laureaten bekend gemaakt van de Prijs Bouwmeester 2012. In de categorie ‘Kunst in opdracht’ ging de prijs naar de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon voor het kunstwerk ‘Looking at Silence’ bij het nieuw crematorium van Kortrijk, in de categorie ‘Zorg’ werd het Agentschap Jongerenwelzijn laureaat voor de Gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem, in de categorie ‘Publiek-private samenwerking’ werden het Autonoom Gemeentebedrijf Stadvernieuwing Oostende en Algemene Bouwonderneming Vanhaerents nv bekroond voor het woon- en reconversieproject Militair Hospitaal in Oostende.

De Prijs Bouwmeester wordt uitgereikt door de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, en bekroont publieke en semipublieke bouwheren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel het resultaat in beschouwing genomen, maar vooral het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, telkens in drie wisselende categorieën.

Een deskundige, externe jury, bestaande uit Filip Van Haverbeke, Cor Wagenaar (NL) en Arno van Roosmalen (NL) beoordeelden alle inzendingen op hun inpassing in de categorie, op het procesverloop en op het resultaat. Per categorie werden door de jury drie nominaties aangeduid, waarvan één laureaat. De drie laureaten ontvangen elk een kunstwerk van Gert Robijns. Ze mogen ook het logo ‘Prijs Bouwmeester 2012’ gebruiken als keurmerk voor hun project en bouwheerschap. De Vlaams Bouwmeester hoopt dat de bekroonde bouwheren deels via deze erkenning hun expertise kunnen delen met andere, toekomstige opdrachtgevers en zo mee hun stempel kunnen drukken op het publiek bouwbeleid.

De uitdagingen en ambities van de drie categorieën, ‘Kunst in opdracht’, ‘Zorg’ en ‘Publiek-private samenwerking’, werden door de jury tijdens de beraadslagingen aangescherpt. Een relevant en sterk kunstproject moet niet alleen aanzetten tot verwondering, consternatie en bevraging, maar het moet, volgens de jury, ook dienstbaar zijn aan het gebouw waarin of waarbij het werd opgericht, aan het gestelde eisenpakket en/of aan de gebruikers, zonder daarbij de autonomie van kunstwerk te verliezen. Kwalitatieve zorgprojecten dienen zich dan weer niet enkel in te laten met concrete zorgbehoeftes van vandaag, maar moeten daarenboven op zoek gaan naar overkoepelende, maatschappelijk relevante zorgoplossingen voor de toekomst. Daarbij is het streven naar gemengde programma’s volgens de jury dikwijls essentieel. Voorbeeldige projecten binnen de categorie ‘Publiek-private samenwerking’ tenslotte moeten het resultaat zijn van een gemeenschappelijke traject waarbij een publieke en een private partner (of bij uitbreiding twee (semi-)publieke partners) samen bewust zoeken naar een realisatie met een hoge maatschappelijke meerwaarde en een sterke ruimtelijke kwaliteit.

Na een eerste selectieronde kwam de jury tot veertien projecten die het best tegemoet kwamen aan de hierboven gestelde uitdagingen en ambities voor een betreffende categorie (overzicht in bijlage). De geselecteerde veertien projecten werden vervolgens verder onderzocht en afgetoetst aan de evaluatiecriteria, wat leidde tot telkens één laureaat en twee nominaties per categorie.

Prijs Bouwmeester 2011

De Prijs Bouwmeester 2011 - voorheen de Prijs Bouwheer - gaat naar het Museum M te Leuven, de ’s Hertogenmolens in Aarschot, en de nieuwe multifunctionele bibliotheek van Dendermonde. De prijzen werden uitgereikt in drie categorieën - Cultuur, Erfgoed en Publiek Domein - door een vakkundige jury. Voorzitter Filip De Pau (stadsarchitect van Eeklo en voormalig laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor architectuur) werd bijgestaan door Paul Lievevrouw (docent en voorzitter van het Brusselse bureau SUM) en Elma Van Boxel (vennoot van het Rotterdamse bureau ZUS, gelauwerd met de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten). De Nederlandse kunstenaar-architect John Körmeling ontwierp een trofee voor de laureaten.

De ‘Prijs Bouwheer’ zet sinds 2003 voorbeeldige publieke bouwheren in de bloemetjes. Voor deze vijfde editie verandert de naam in ‘Prijs Bouwmeester’ om een aantal aanpassingen te onderstrepen. De Prijs blijft voorbehouden aan publieke opdrachtgevers, maar wordt vanaf nu jaarlijks i.p.v. tweejaarlijks uitgereikt. En dit telkens in drie wisselende categorieën. Voor 2011 viel de keuze op Cultuur, Erfgoed en Publiek Domein. Voor de editie van 2012 zal het voorbeeldig bouwheerschap worden beloond in de categorieën Zorg, Kunst in Publieke Opdracht en Publiek Private Samenwerking.

De Prijs werd op 21 oktober uitgereikt in de Boekentoren van Gent door Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois.

Prijs Bouwheer 2009

Voor de vierde keer op rij reikten Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de Prijs Bouwheer uit. De Laureaaten van deze vierde editie zijn: Park Spoor Noord Antwerpen van de stad Antwerpen, Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins van de provincie Oost-Vlaanderen, de reconversie van de Picanolsite in Ieper van de stad Ieper, de zevensprong in Nieuwkapelle van de stad Diksmuide en het restpaviljoen in het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid opdrachtgevers van stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten die blijk geven van inspirerend opdrachtgeverschap en die via een geïntegreerde aanpak duurzame projecten tot stand brengen.

De Prijs Bouwheer wordt ingericht door de Vlaams Bouwmeester, op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Tijdens een evenement in de Brusselse Brigitinnenkerk werden de laureaten in vier categorieën (‘Nieuwbouw’, ‘Hergebruik & herbestemming’, ‘Publieke ruimte’ en ‘Kunst in opdracht’) bekend gemaakt en werd de prijs voor het beste geïntegreerde project uitgereikt.

Alle genomineerden en laureaten ontvingen een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Johan De Wilde en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Madrid in het voorjaar van 2010. Het logo PRIJS BOUWHEER 2009 kunnen zij gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. Bovendien worden alle genomineerde projecten voorgesteld in een speciale publicatie.

Maar de Prijs stopt niet met de bekroning. De Vlaamse Bouwmeester wil samen met de ‘bekroonde bouwheren’ (genomineerden en laureaten) een gemotiveerd team van ervaringsdeskundigen vormen, die het kwaliteitsbeleid mee uitstippelen en activiteiten organiseren waarbij ze hun knowhow publiek maken en delen met anderen.

Prijs Bouwheer 2007

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme en Marcel Smets, Vlaams Bouwmeester maakten op vrijdag 7 december 2007 de genomineerden en de laureaten bekend van de Prijs Bouwheer 2007. Dertien ingediende projecten worden bekroond. De bouwheren ontvangen naast een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstwerk van Honoré d’O ook een studiebezoek aan Kopenhagen.

Voor deze derde editie van deze prijs konden publieke en semipublieke bouwheren hun projecten indienen voor één of meerdere categorieën: nieuwbouw, hergebruik of herbestemming, publieke ruimte en kunst in opdracht.

Een internationale jury, bestaande uit Frank Beke (voorzitter), Guy Mouton, Menno Meewis, Joris Scheers, Marleen Goethals, Janny Rodermond (NL), Kristiaan Borret, Adinda Van Geystelen, Hilde Teerlinck (F) en Katrien Vandermarliere heeft de inzendingen beoordeeld, binnen elke categorie drie bouwheren genomineerd en één laureaat gekozen.

Uit al de inzendingen werd ook één bouwheer gekozen voor de prijs van de geïntegreerde opdracht omdat die minimaal drie categorieën op een zinvolle manier wist te integreren.

Prijs Bouwheer 2007 is ook bijzonder omdat het niet stopt bij de uitreiking. De Vlaamse Bouwmeester wil immers met deze ‘bekroonde bouwheren’ andere bouwheren helpen door hun deskundige publiek te maken en te delen met anderen.