Prijs Bouwmeester 2011

De Prijs Bouwmeester 2011 - voorheen de Prijs Bouwheer - gaat naar het Museum M te Leuven, de ’s Hertogenmolens in Aarschot, en de nieuwe multifunctionele bibliotheek van Dendermonde. De prijzen werden uitgereikt in drie categorieën - Cultuur, Erfgoed en Publiek Domein - door een vakkundige jury. Voorzitter Filip De Pau (stadsarchitect van Eeklo en voormalig laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor architectuur) werd bijgestaan door Paul Lievevrouw (docent en voorzitter van het Brusselse bureau SUM) en Elma Van Boxel (vennoot van het Rotterdamse bureau ZUS, gelauwerd met de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten). De Nederlandse kunstenaar-architect John Körmeling ontwierp een trofee voor de laureaten.

De ‘Prijs Bouwheer’ zet sinds 2003 voorbeeldige publieke bouwheren in de bloemetjes. Voor deze vijfde editie verandert de naam in ‘Prijs Bouwmeester’ om een aantal aanpassingen te onderstrepen. De Prijs blijft voorbehouden aan publieke opdrachtgevers, maar wordt vanaf nu jaarlijks i.p.v. tweejaarlijks uitgereikt. En dit telkens in drie wisselende categorieën. Voor 2011 viel de keuze op Cultuur, Erfgoed en Publiek Domein. Voor de editie van 2012 zal het voorbeeldig bouwheerschap worden beloond in de categorieën Zorg, Kunst in Publieke Opdracht en Publiek Private Samenwerking.

De Prijs werd op 21 oktober uitgereikt in de Boekentoren van Gent door Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois.

Prijs Bouwheer 2009

Voor de vierde keer op rij reikten Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de Prijs Bouwheer uit. De Laureaaten van deze vierde editie zijn: Park Spoor Noord Antwerpen van de stad Antwerpen, Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins van de provincie Oost-Vlaanderen, de reconversie van de Picanolsite in Ieper van de stad Ieper, de zevensprong in Nieuwkapelle van de stad Diksmuide en het restpaviljoen in het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid opdrachtgevers van stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten die blijk geven van inspirerend opdrachtgeverschap en die via een geïntegreerde aanpak duurzame projecten tot stand brengen.

De Prijs Bouwheer wordt ingericht door de Vlaams Bouwmeester, op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Tijdens een evenement in de Brusselse Brigitinnenkerk werden de laureaten in vier categorieën (‘Nieuwbouw’, ‘Hergebruik & herbestemming’, ‘Publieke ruimte’ en ‘Kunst in opdracht’) bekend gemaakt en werd de prijs voor het beste geïntegreerde project uitgereikt.

Alle genomineerden en laureaten ontvingen een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Johan De Wilde en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Madrid in het voorjaar van 2010. Het logo PRIJS BOUWHEER 2009 kunnen zij gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. Bovendien worden alle genomineerde projecten voorgesteld in een speciale publicatie.

Maar de Prijs stopt niet met de bekroning. De Vlaamse Bouwmeester wil samen met de ‘bekroonde bouwheren’ (genomineerden en laureaten) een gemotiveerd team van ervaringsdeskundigen vormen, die het kwaliteitsbeleid mee uitstippelen en activiteiten organiseren waarbij ze hun knowhow publiek maken en delen met anderen.

Prijs Bouwheer 2007

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme en Marcel Smets, Vlaams Bouwmeester maakten op vrijdag 7 december 2007 de genomineerden en de laureaten bekend van de Prijs Bouwheer 2007. Dertien ingediende projecten worden bekroond. De bouwheren ontvangen naast een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstwerk van Honoré d’O ook een studiebezoek aan Kopenhagen.

Voor deze derde editie van deze prijs konden publieke en semipublieke bouwheren hun projecten indienen voor één of meerdere categorieën: nieuwbouw, hergebruik of herbestemming, publieke ruimte en kunst in opdracht.

Een internationale jury, bestaande uit Frank Beke (voorzitter), Guy Mouton, Menno Meewis, Joris Scheers, Marleen Goethals, Janny Rodermond (NL), Kristiaan Borret, Adinda Van Geystelen, Hilde Teerlinck (F) en Katrien Vandermarliere heeft de inzendingen beoordeeld, binnen elke categorie drie bouwheren genomineerd en één laureaat gekozen.

Uit al de inzendingen werd ook één bouwheer gekozen voor de prijs van de geïntegreerde opdracht omdat die minimaal drie categorieën op een zinvolle manier wist te integreren.

Prijs Bouwheer 2007 is ook bijzonder omdat het niet stopt bij de uitreiking. De Vlaamse Bouwmeester wil immers met deze ‘bekroonde bouwheren’ andere bouwheren helpen door hun deskundige publiek te maken en te delen met anderen.

Prijs Bouwheer 2005

Voor de Prijs Bouwheer 2005 werd uit 31 projecten 17 genomineerden geselecteerd door een autonome jury van onafhankelijke experts. Binnen elke categorie (nieuwbouw, herbruik/herbestemming, publieke ruimte, kunst in opdracht en infrastructuur) werd telkens 1 Laureaat gelauwerd. Naast deze erkenningen werd ook een prijs toegekend voor de geïntegreerde opdracht.

De bekendmaking van de nominaties en laureaten gebeurde op 28 oktober 2005 door Vlaams Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Geert Bourgeois. Deze vond plaats in het Vlaamse Parlement in Brussel.

De laureaten en genomineerden ontvangen een exclusief kleinood ontworpen door edelsmid David Huycke. Tevens werd voor de genomineerden en laureaten een werkbezoek naar kwaliteitsvolle overheidsprojecten in Turijn georganiseerd. Het werkbezoek betekent meteen ook een ontmoeting met andere goede bouwheren en hun projecten. Uitwisseling van inzichten en ervaringen staan centraal.

Prijs Bouwheer 2003