PB13 - Reconversie

In de categorie ‘Reconversie’ krijgen de gemeente en het OCMW van Oostkamp de titel van laureaat voor het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus. De keuze van de gemeente Oostkamp om het gemeentehuis, OCMW en administratie in een voormalige industriële loods onder te brengen, is op zijn minst ongewoon te noemen. Maar ook de uitwerking van het project door de Spaanse architect Carlos Arroyo (met ELD), gekozen via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, springt uit de band. Binnenin de industriële doos werd een volledig artificieel decor gecreëerd van elkaar doordringende sferische ruimtes. Ze vormen een overdekte semi-publieke ruimte die toegang geeft tot alle loketten en representatieve functies. De ruimte buffert het binnen- en buitenklimaat en levert een energie-efficiënt gebouw op. Maar het nieuwe gemeentehuis is meer dan een opvallend interieur. Op de ‘Oostcampus’ wordt niet enkel een voormalig logistiek centrum herbestemd tot publiek domein, er wordt tegelijk nieuwe betekenis verleend aan het uitgesmeerd ruimtelijk patroon van de gemeente. Net zoals vele kleine gemeentes in Vlaanderen, is Oostkamp een lokale verdichting in een netwerk van wegen, bouwlinten, woon- en werkverkavelingen. Om in dit verspreide patroon een nieuw ijkpunt te plaatsen, kiest Oostkamp niet voor één van de kerktorens maar voor het doorbreken van de tegenstelling tussen centrum en periferie. Het stadsbestuur van Oostende krijgt een nominatie voor De Grote Post, het voormalig hoofdpostgebouw van Oostende dat omgevormd werd tot cultuurcentrum. Door de zorgvuldige renovatie van dit modernistische monument van architect Gaston Eysselinck is nu een veel groter deel van dit bijzondere gebouw zichtbaar en publiek toegankelijk geworden.

Het stadsbestuur van Oostende krijgt een nominatie voor De Grote Post, het voormalig hoofdpostgebouw van Oostende dat omgevormd werd tot cultuurcentrum. Door de zorgvuldige renovatie van dit modernistische monument van architect Gaston Eysselinck is nu een veel groter deel van dit bijzondere gebouw zichtbaar en publiek toegankelijk geworden. Een tweede nominatie gaat naar de Universiteit Hasselt voor de reconversie van de oude gevangenis tot nieuwe campus van de Rechtsfaculteit en het rectoraat. Met de Stadscampus de Oude Gevangenis wordt een onderwijsfunctie ingeplant op een unieke plek, zowel qua ligging in de stad als qua gebouwtypologie. De vzw Tpakt ontvangt een nominatie voor de omvorming van het voormalig douanedepot aan de Leuvense Vaartkom tot een gebouw met culturele en educatieve bestemming. Er werden 5 kunstenorganisaties ondergebracht in het monument, dat tot het ‘Openbaar Entrepot voor de Kunsten’ werd gedoopt, of kortweg OPEK. Door een ingenieus planningssysteem worden de verschillende ruimten van het gebouw optimaal ingezet door de bewoners.

PB13 - Reconversie Gemeente en OCMW Oostkamp

Laureaat

Gemeente en OCMW Oostkamp
Bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus, Oostkamp

Nominaties

Stadsbestuur Oostende
De Grote Post, Oostende

Universiteit Hasselt
Stadscampus Oude Gevangenis, Hasselt

Gemeente en OCMW Oostkamp
Bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus, Oostkamp

TPAKT vzw
Opek, Leuven

Open Oproep project