foto Stijn Bollaert

foto Stijn Bollaert

foto Stijn Bollaert

foto Stijn Bollaert

PB12 - Kunst in Opdracht

De categorie ‘Kunst in opdracht’ telde de meeste inzendingen, maar de jury was het snel eens over de laureaat. Het kunstproject ‘Looking at Silence’ van de Portugese kunstenaar Pedro Cabrita Reis kwam tot stand bij de bouw van het nieuwe crematorium van Kortrijk, in opdracht van de Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon. De jury waardeert het voorbeeldige procesverloop dat blijkt geeft van een grote openheid, bereidheid en engagement van de verschillende actoren, en dit zowel bij de intentieverklaring, bij de opdrachtformulering, bij de selectieprocedure, bij de ontwikkeling van het voorstel en zelfs bij de realisatie van het kunstwerk zelf. Vooral het gegeven waarbij kunstenaar, aannemer én technisch personeel ook echt samen aan het kunstproject werken wordt door de jury zeer positief geëvalueerd.

Het samenwerkingsverband Broeders van de Christelijke Scholen / Vlaams Lasalliaans perspectief werd genomineerd voor het project ‘VLP-kapel van de ontluiking’ in Groot Bijgaarden. De jury beschouwt dit project, ontworpen door Tom Callebaut & Cindy Tirry, als een waar gesammtkunstwerk, volledig doordrongen van de identiteit van de opdrachtgever en van diens hedendaagse visie op het omgaan met sacrale ruimten. Het kunstproject wordt bijna onzichtbaar, maar daarom niet minder voelbaar of tastbaar.

Een tweede nominatie gaat naar het Gemeentebestuur van Deerlijk voor de realisatie van het kunstwerk ‘Empty Bilboard’, een werk van Thomas Huyghe. Het resultaat van dit kunstwerk mag er zeker zijn, maar de jury wenst vooral de aanleiding voor dit kunstwerk in de verf te zetten. Het gemeentebestuur heeft dit kunstwerk niet gerealiseerd ‘omdat het moest’ (wat het geval zou kunnen wanneer het zou kaderen in het decreet ‘Kunstintegratie’), maar wel ‘omdat er een wil was’, een duidelijke visie ook waarbij men iedereen, ook wie er niet echt in geïnteresseerd is, nagenoeg verplicht in dialoog te treden met het werk.

PB12 - Kunst in Opdracht Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon

Laureaat

Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon
‘Looking at Silence’, crematorium van Kortrijk

Genomineerden

Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon
‘Looking at Silence’, crematorium van Kortrijk

Broeders van de Christelijke Scholen / Vlaams Lasalliaans Perspectief
VLP-kapel van de ontluiking, Groot Bijgaarden

Gemeentebestuur Deerlijk
Empty Bilboard, Deerlijk

Kunst in Opdracht project