PB12 - Publiek-Private Samenwerking

Het project Militair Hospitaal te Oostende is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Stadvernieuwing Oostende en Algemene Bouwonderneming Vanhaerents nv, naar een ontwerp van Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architectenbureau en Paul Deroose Landschapsarchitect. De jury waardeert in dit project vooral dat een publieke partner, met name AG Stadsvernieuwing Oostende, al het mogelijke doet om een site, waarvoor de private sector oorspronkelijk geen interesse toonde, toch terug ontwikkelingsperspectieven te geven. De private partner durft het daarbij aan om een aantal dwingende randvoorwaarden te formuleren die het project ten goede komen op het vlak van belevingswaarde, erfgoedwaarde, architecturale kwaliteit, betaalbaarheid en inpassing in het landschappelijk kader. Beide partners zijn de terechte laureaat binnen deze categorie.

De genomineerde gemeente Brasschaat realiseerde met Soficom Development nv en Antwerpse Bouwwerken als private partners, het project GIBO Mariaburg, een combinatie van school, kinderdagverblijf en woningen (ontwerp van ABV+ Architecten / Thiers en Van den Bril voor de buitenruimte). Het is project is een voorbeeld voor andere scholen met bouwplannen: een aangenaam, vooral gelijkvloers schoolgebouw dat breed inzetbaar is, een gereduceerde footprint door de combinatie van woningen, én snel gerealiseerd door het omzeilen van lange wachttijden in de subsidieprocedure.

Hoewel het Antwerpse project Parkloods Spoor Noord (Verdickt & Verdickt Architecten) geen publieke-private samenwerking is in de strikte zin van het woord (het gaat hier niet om een publieke en een private partners, maar wel om een samenwerking van twee (semi-) publieke partners, met name AG Stadsplanning Antwerpen en Artesis Hogeschool), vond de jury het toch belangrijk deze publieke partners in deze categorie te nomineren, enerzijds omwille van het innovatief participatie- en communicatietraject dat aan het project voorafging, anderzijds omdat de realisatie van de Parkloods kan beschouwd worden als een geslaagd vervolgverhaal op de aanleg van het Park Spoor Noord zelf.

PB12 - Publiek-Private Samenwerking AG Stadvernieuwing Oostende en Algemene Bouwonderneming Vanhaerents nv

Laureaat

AG Stadsvernieuwing Oostende
Militair Hospitaal, Oostende 

Genomineerden

Gemeentebestuur Brasschaat
GIBO, Mariaburg 

AG Stadsplanning Antwerpen
Parkloods Spoor Noord, Antwerpen

AG Stadsvernieuwing Oostende
Militair Hospitaal, Oostende