Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2023

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2021

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2019

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2016

Voor de ‘Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016’ konden projecten worden ingediend in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. Een deskundige jury, bestaande uit Oana Bogdan (Bogdan & Van Broeck), voorzitter Thérèse Legierse (De Nieuwe Opdrachtgevers), Marc Martens (bureau voor architectuur & planning) en Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent), beoordeelde 23 inzendingen op hun opdrachtformulering, procesverloop en eindresultaat. De jury stelde een shortlist op, bezocht gezamenlijk de realisaties en duidde uiteindelijk drie laureaten aan. Op vrijdag 25 november 2016 zijn in het Atelier Bouwmeester te Brussel de laureaten bekendgemaakt. De genomineerden kregen een studiereis naar Kopenhagen aangeboden in het najaar van 2017.

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014

Een nieuwe naam voor een vaste waarde

Het Team Vlaams Bouwmeester reikt al sinds 2003 een prijs uit aan publieke en semipublieke bouwheren die door hun aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De ‘Prijs Bouwheer’, zoals de onderscheiding aanvankelijk heette, wilde vooral een ambitieus stedenbouwkundig en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen en de aandacht richten op de bouwheer en het voorbeeldig traject dat die heeft doorlopen. Voor deze achtste editie kreeg de prijs een nieuwe naam als eerbetoon aan de eerste voogdijminister en initiatiefnemer van het Vlaams Bouwmeesterschap: het was immers Wivina Demeester die in 1998 met de oprichting van het Team Vlaams Bouwmeester de aanzet gaf voor een goed onderbouwd architectuurbeleid in Vlaanderen. In de daaropvolgende jaren werd dat beleid verder ontwikkeld tot een kader voor een sterk en doordacht publiek bouwheerschap, waar we zowel maatschappelijk, cultureel, als professioneel steeds meer de vruchten van plukken.

Voor de ‘Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2014’ konden projecten worden ingediend in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. Een deskundige jury, bestaande uit Véronique Claessens (Stad Genk), Véronique Patteeuw (ENSA Paris Malaquais, ENSAP Lille), Dirk Somers (Bovenbouw architectuur) en voorzitter Katrien Vandermarliere (VAi, Architecture Communication Projects), beoordeelde 22 inzendingen op hun opdrachtformulering, procesverloop en eindresultaat. De jury stelde een shortlist op, bezocht gezamenlijk de realisaties en duidde uiteindelijk drie laureaten aan. Zij krijgen elk een projectbegeleiding aangeboden voor toekomstige trajecten door een externe projectregisseur of expert, ter waarde van 5000 euro. 

Persbericht

Jurysamenstelling

De jury bestond uit een voorzitter, bijgestaan door drie leden. De juryleden werden door de Vlaams Bouwmeester benoemd. De bouwmeester zelf maakte geen deel uit van de jury.

De jury was als volgt samengesteld:

Véronique Patteeuw

Véronique Patteeuw is ingenieur-architect, schrijver en redacteur. Ze heeft een aanstelling bij de École Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage Lille en geeft lezingen aan het FRAC te Orléans. Ze is medeoprichter van het in Brussel gevestigd redactioneel collectief A16 en was, samen met het Brusselse architectenbureau Label Architecture, cocurator van het Belgische paviljoen op de 10e biënnale van Venetië. Sinds 2009 werkt ze aan haar proefschrift bij de ENSA Paris-Malaquais en de KU Leuven. Ze is wetenschappelijk redacteur bij  OASE, Tijdschrift voor Architectuur. 

Dirk Somers

Dirk Somers studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw en Ruimtelijke ordening in Leuven. In 1999 won hij een project van de eerste Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. In 2001 richtte hij het bureau Huiswerk Architecten, samen met Erik Wieërs. Hij doceert sinds 2003 aan de TU Delft en is sinds 2011 professor aan Ugent. In 2011 richt hij Bovenbouw Architectuur op. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift Oase. Met Bovenbouw Architectuur stelde hij reeds werk tentoon op de Biënnale van Venetië (2012), in de “Architekturgalerie” München en in de Singel in Antwerpen (2014).

Véronique Claessens

Veronique behaalde in 1996 het diploma ingenieur-architect aan de KULeuven. In 2003 behaalde ze het diploma in gespecialiseerde studies stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de KULeuven. Na praktijkervaring bij Architectenbureau DeGregorio & Partners en haar eigen praktijk Architecten Cops & Claessens, werd ze eerste projectleider ruimtelijke planning en nadien diensthoofd architectuur bij Technum. In 2010 werd ze diensthoofd  architect bij het stadsbestuur van Genk waar ze nu de functie van directeur technische diensten opneemt.

Katrien Vandermarliere (voorzitter van de jury)

Katrien Vandermarliere is kunsthistoricus en  van 2011 tot 2014 was zij parttime curator voor de architectuurtentoonstellingen van het VAi en deSingel. Sinds 2011 voert zij tevens als freelancer opdrachten uit met betrekking tot publicaties, tentoonstellingen over architectuur. Zij is eveneens verantwoordelijk voor de externe communicatie van het studie-bureau Ney & Partners.