Disclaimer

Gebruik van de website

Team Vlaams Bouwmeester besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Het Team Vlaams Bouwmeester niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Team Vlaams Bouwmeester al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Het team Vlaams Bouwmeester spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Team Vlaams Bouwmeester kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Het Team Vlaams Bouwmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Team Vlaams Bouwmeester beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Het Team Vlaams Bouwmeester aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Nieuwsbrief

Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt steeds uitschrijven of uw inschrijving aanpassen via de website