groepsfoto ECAP België 2024 ©Fred Sablon

European Conference on Architectural Policies (ECAP)

De European Conference on Architectural Policies (ECAP) is een reeks van Europese conferenties die wordt georganiseerd door de verschillende lidstaten. Elk Europees voorzitterschap organiseert een EDAP-vergadering (European Directors of Architectural Policies) rond architectuur. Deze vergadering wordt vaak geflankeerd door een ECAP die een internationaal podium biedt voor het delen van de belangrijkste aandachtspunten betreffende de kwaliteit van onze bebouwde en onbebouwde omgeving en de evolutie ervan. De ECAP is een initiatief dat deel uitmaakt van het Werkplan voor Cultuur 2023-2026

ECAP tijdens het Belgische voorzitterschap 2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa en het Werkplan voor Cultuur 2023-2026 organiseerden het Team Vlaams Bouwmeester en de Cellule Architecture van de Fédération Wallonie-Bruxelles een Europese conferentie over architectuurbeleid (ECAP), van 23 tot 26 april 2024 in La Tricoterie in Brussel.

Onder de titel ‘Architecture Quality as a Common Concern’ handelde dit internationale congres over de interactie tussen de publieke sector en drie belangrijke actoren in concrete projecten: de private sector (projectontwikkelaars), de burgers en de ontwerpers. We geloven immers dat architectuurkwaliteit het resultaat is van een gelaagd proces van onderhandeling en kennisuitwisseling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke projecten. Door elk van die actoren afzonderlijk uit te lichten, wilden we in deze conferentie onderzoeken hoe zij door de overheden kunnen worden gemobiliseerd, en vooral hoe in elke interactie telkens de kwaliteit van het project centraal gesteld kan worden.

Met dit ECAP-congres wilden we voornamelijk inzetten op de uitwisseling van internationale expertise rond bovenstaande thema’s. De discussies vonden plaats in de vorm van thematische workshops/rondetafelgesprekken waaraan alle deelnemers een actieve bijdrage konden leveren.

Tijdens een plenaire zitting werd voorbereidend onderzoek toegelicht door de onderzoeksgroep ACC (Architectuurcultuur en de hedendaagse conditie) van de UGent en door het multidisciplinair stedenbouwkundig bureau CityTools. Door te focussen op zorgvuldig gekozen cases werden verschillende vormen van interactie tussen betrokken actoren inzichtelijk en concreet gemaakt. Aan de hand van steeds één nationale en één internationale case werd tijdens rondetafelgesprekken dieper ingegaan op de rol van elk van de actoren.