Een geslaagde editie van de European Conference on Architectural Policies 'Architecture Quality as a Common Concern' op de agenda geplaatst

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa en het Werkplan voor Cultuur 2023-2026 organiseerden het Team Vlaams Bouwmeester en de Cellule Architecture van de Fédération Wallonie-Bruxelles een Europese conferentie over architectuurbeleid (ECAP). De conferentie vond plaats van 23 tot 26 april 2024 in La Tricoterie in Brussel.  

Onder de titel ‘Architecture Quality as a Common Concern’ handelde dit internationale congres over de interactie tussen de publieke sector en drie belangrijke actoren in concrete projecten: de private sector (projectontwikkelaars), de burgers en de ontwerpers. We geloven immers dat architectuurkwaliteit het resultaat is van een gelaagd proces van onderhandeling en kennisuitwisseling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke projecten.

Door elk van die actoren afzonderlijk uit te lichten, wilden we in deze conferentie onderzoeken hoe zij door de overheden kunnen worden gemobiliseerd, en vooral hoe in elke interactie telkens de kwaliteit van het project centraal gesteld kan worden.

Tijdens een plenaire zitting werd voorbereidend onderzoek toegelicht door de onderzoeksgroep ACC (Architectuurcultuur en de hedendaagse conditie) van de UGent en door het multidisciplinair stedenbouwkundig bureau CityTools. Door te focussen op zorgvuldig gekozen cases werden verschillende vormen van interactie tussen betrokken actoren inzichtelijk en concreet gemaakt. Aan de hand van steeds één nationale en één internationale case werd tijdens rondetafelgesprekken dieper ingegaan op de rol van elk van de actoren.

In een afsluitende plenaire sessie gaven de moderatoren van Citytools en UGent hun eerste inzichten uit de debatten mee. Tevens deelden experts Audrey Contesse en Stefan Devoldere hun bevindingen, observaties en kritische bemerkingen.

ACC, CityTools, de cellule archi en het Team Vlaams Bouwmeester werken aan een concluderend document, dat beschikbaar zal zijn op het einde van de zomer.

Meer info en downloads