European Conference on Architectural Policies in Brussel Schrijf je in en neem deel aan het congres van 23 tot 26 april 2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa en het Werkplan voor Cultuur 2023-2026 organiseren het Team Vlaams Bouwmeester en de Cellule Architecture van de Fédération Wallonie-Bruxelles de eerstvolgende Europese conferentie over architectuurbeleid (ECAP), van 23 tot 26 april 2024.

Al meer dan twintig jaar bieden de Europese conferenties over architectuurbeleid (ECAP) een forum voor de internationale uitwisseling van inzichten en bezorgdheden met betrekking tot onze (gebouwde) omgeving en de evoluties op dat vlak. In de afgelopen jaren werd het architectuurbeleid op Europees en nationaal niveau stevig onderbouwd. Terwijl de klimaattransitie stilaan op de politieke agenda komt, benadrukken tal van verklaringen en initiatieven dat het belangrijk is om die transitie minder vanuit een technisch-economisch en méér vanuit een cultureel perspectief te benaderen, om zo te komen tot een gemeenschappelijke, kwalitatieve 'bouwcultuur'. Er werden weliswaar instrumenten ontwikkeld om deze kwaliteit beter te definiëren, maar er is nood aan plaatsen waar de discussie over kwaliteit kan plaatsvinden.

Eén van de vele kwesties die daarbij opgeworpen worden, is de nood aan gecoördineerde actie in de publieke sector, met als doel verschillende belanghebbenden bij een project te mobiliseren. Hoewel ze worden aangemoedigd om hun manieren van werken te herzien, blijft het voor heel wat publieke actoren nog vrij onduidelijk hoe ze die vernieuwing kunnen invullen. Hoe kunnen publieke initiatiefnemers in het kader van projectontwikkeling samenwerken met uiteenlopende actoren als private ontwikkelaars, ontwerpers en – niet te vergeten – burgers? Welke rol horen de verschillende actoren te spelen? Op welk moment? En via welke mechanismen? En vooral: hoe kan de kwaliteit van projecten centraal gesteld worden?

Door elk van die actoren afzonderlijk uit te lichten, willen we met de Conferentie onderzoeken hoe zij door de overheden kunnen worden gemobiliseerd. Tussen reglementering en officiële verklaringen enerzijds, en doordachte en gerichte acties anderzijds, willen we voornamelijk de ruimte voor interactie verkennen: tussen regelgeving en burgerinitiatieven, tussen economische perspectieven en de ervaringen van regio’s op lange termijn.

Plenaire zittingen en drie thematische rondetafels bieden de gelegenheid om de interactie onder de loep te nemen tussen de publieke sector en: 1) de sector van vastgoedpromotoren; 2) de burgers; 3) de ontwerpers. Omdat we het belangrijk vinden dat de conferentie inhoudelijk voldoende gevoed wordt, gebeurt rond de rol van deze drie actoren voorbereidend onderzoek door de onderzoeksgroep ACC (Architectuurcultuur en de hedendaagse conditie) van de UGent en door Citytools. Bedoeling is dat dit werk toegelicht wordt tijdens inleidende lezingen op het congres, verder wordt uitgediept tijdens rondetafels met de deelnemers en dat er na afloop conclusies worden geformuleerd.

Met het ECAP-congres willen we voornamelijk inzetten op de uitwisseling van internationale expertise rond bovenstaande thema’s. De discussies zullen plaatsvinden in de vorm van thematische workshops/rondetafelgesprekken waaraan alle deelnemers een actieve bijdrage kunnen leveren.

De conferentie heeft als voertaal het Engels en deelname gebeurt voornamelijk op uitnodiging. Een beperkt aantal plaatsen wordt opengesteld voor het publiek.

Programma

23.04.2024

  • 13h30-15u15 ECAP opening, inleidende lezingen

24.04.2024

  • ECAP ronde tafelgesprekken – enkel op uitnodiging

25.04.2024

  • 11u00-13u00 ECAP closing, eerste conclusies
  • 13u00-14u00 lunch
  • 14u00-17u30 bezoek aan Brussel

26.04.2024

  • 09u00-20u30 bezoek aan Doornik, Moeskroen, Kortrijk en Deinze

De plenaire zittingen en de plaatsbezoeken georganiseerd in kader van deze conferentie zijn toegankelijk voor het publiek. Plaatsen zijn echter beperkt, en inschrijving is verplicht.

 

Provinciehuis Antwerpen

Meer info

website Belgian presidency, Council of the European Union

 

Inschrijven

website

 

  • Maak een nieuw account aan (zie blauwe letters) 
  • Je ontvangt een verificatiemail waarmee u kan inloggen.
  • Je vult de access code van het event in, namelijk: BE_EU2024_473.ECAPEDAP2024!exOC
  • Op het tabblad Programma duid je aan bij welke onderdelen van het congres u aanwezig zal zijn. Dit doet u door op elk onderdeel te klikken en te bevestigen. (Uw inschrijving is in orde wanneer het bolletje voor dat onderdeel donkerblauw wordt in plaats van lichtblauw.)