Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Sitefoto's OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek

Luchtfoto projectsite OO4202 Toegangspoort ecocampus Diepenbeek ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De campus Diepenbeek is in transformatie. In 2018 werd door de Provincie Limburg het masterplan ‘signaalgebied en campus Diepenbeek’ afgerond. Dit masterplan heeft als uitgangspunt om een evenwicht te bieden tussen uitbreiding en ecologische bescherming van de waardevolle Demervallei.

De ambitie is om de campus Diepenbeek uit te bouwen tot een ecocampus die plaats biedt aan onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid in de zorg- en bouwsector. De campus wordt opgedeeld in verschillende deelcampussen, met elk hun eigen focus en programma. De verschillende zones vormen echter wel één geheel en worden met elkaar verbonden door een aantal grote openbare assen, die de leesbaarheid van de campus voor de gebruikers en bezoekers aanzienlijk verbeteren.

Het masterplan werd in 2020 verder verfijnd, wat geleid heeft tot vernieuwende inzichten op vlak van bebouwing, ontsluiting, en waterhuishouding. Verdichting, ontharding, concentratie van volumes en bouwen in de hoogte gelden hierbij als uitgangspunten.

Deelcampus “health campus” strekt zich uit ten noorden en zuiden van de toegangspoort, en zal de spil worden van innovatie in de zorg. Waar de toegang tot de campus vandaag niet de uitstraling heeft die ze verdient, zullen de nieuwe gebouwencomplexen van de health campus in de toekomst een opvallende toegangspoort vormen tot de ecocampus Diepenbeek.

Om de potenties voor de toegangszone in kaart te brengen, werd een opportuniteitsstudie uitgevoerd. De toegangspoort dient te worden vormgegeven als een verbindende plek waar activiteiten, multimodale knooppunten, collectieve voorzieningen en groenblauwe infrastructuren samenkomen. Er worden ter hoogte van de toegangspoort drie nieuwe gebouwen voorzien: een poortgebouw (inspiratiehub), een parkeergebouw (parkeerhub) en een onderwijsgebouw (multimodale hub). Deze worden geschakeld via een voetgangersbrug die de verschillende gebouwen met elkaar verbindt, alsook de verschillende delen van de health campus.

Deze ontwerpwedstrijd omvat het poortgebouw, het parkeergebouw en de voetgangersbrug. De drie entiteiten dienen als één geheel te worden vormgegeven. De voetgangersbrug dient zo te worden ontworpen dat ze ook kan functioneren wanneer nog niet alle gebouwen zijn gerealiseerd.

Daarnaast dient ook de buitenruimte rond de gebouwen te worden ontworpen, volgens de principes van de uitgevoerde studies die betrekking hebben op dit gebied. Deze opdracht beperkt zich tot de opmaak van een ontwerp. De toegangspoort wordt doorsneden door de toekomstige campusboulevard. In afwachting van de concrete plannen en uitvoering daarvan, voorzien we binnen deze opdracht enkel een tijdelijke aanleg van de buitenruimte rondom de gebouwen die de toegankelijkheid van de gebouwen garandeert.

Het programma van de gebouwen wordt momenteel met de betrokken actoren verfijnd. De opdrachtgever verwacht dat er mee nagedacht wordt over de manier waarop we op vlak van het programma flexibiliteit (naar in- en uitbreiding) en multifunctionaliteit kunnen garanderen.

Het samenspel van de verschillende gebouwen moet de toegangszone een representatief karakter geven. Het geheel krijgt de allure van een poort, de ‘entree naar de stad’ en een ‘poort naar de natuur’. De focus ligt dus eerder op het samenspel van de verschillende gebouwen om te komen tot een symbolisch opgeladen punt, dan wel op één iconische eyecatcher. Niettemin dient er wel ingezet op een hoge beeldkwaliteit.

De ecocampus dient een toonbeeld van duurzaamheid te worden. Zowel wat betreft de gebouwen, als wat betreft de invulling van de onbebouwde ruimte. Zo heeft POM Limburg de ambitie om de ecocampus in de toekomst uit te bouwen tot een Positive Energy District. Op vlak van water is het de ambitie om de kringloop op de campus zo gesloten mogelijk te houden. Behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten. Een dynamische campus vraagt ook om een toekomstgerichte invulling. Door vanaf de start rekening te houden met veranderende noden, kunnen ruimtes, gebouwen en materialen met beperkte moeite blijvend in gebruik worden gehouden.

Om de ambities te realiseren zoeken we naar een multidisciplinair team dat zowel ervaring heeft met architectuur, landschapsarchitectuur als het ontwerpen van infrastructuur. Het team moet creatieve ideeën kunnen omzetten in een technisch en financieel haalbaar alsook duurzaam verhaal. Het ontwerpteam zorgt er bovendien voor dat het volledige proces door BIM ondersteund wordt.

Inbegrepen in de opdracht

 • (landschaps)architectuurstudie voor het parkeer- en poortgebouw en de voetgangersbrug die de gebouwen aan de toegangspoort verbindt
 • stabiliteitsstudie
 • technieken
 • studie van de akoestiek (specifieke akoestische vereisten, de geluidsisolatie naar de buren, de buitengeluiden, de ruimten onderling, de andere publieke en niet publieke ruimten en het geluidsniveau in de lokalen,…)
 • de studie van de inrichting van de buitenruimte en de uitvoering van een tijdelijke buitenaanleg (i.f.v. de toegankelijkheid van de gebouwen)
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vast meubilair
 • het uitvoeren van de EPB verslaggeving
 • het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie
 • financieel-technische doorrekening (raming)
 • BIM ondersteuning voor het volledige proces

Niet inbegrepen in de opdracht

 • MOBER

 • archeologisch onderzoek
 • sloopopvolgingsplan en asbestinventaris
 • opmetingsplannen

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken

Diepenbeek OO4202

De volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van de toegangspoort voor de ecocampus in Diepenbeek.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Muoto Architectes, OTO landscape architecture, Tab Architects
 • a-tract architecture, Henning Larsen Architects A/S, Tractebel Engineering nv
 • DBLV architecten, TAKTYK landscape + urbanism
 • LAVA architecten, MAKER architecten
 • Team V Architectuur B.V.
Locatie bouwplaats

Campuslaan, 3590 Diepenbeek
Het poortgebouw zal worden gerealiseerd in de oksel van de rotonde tussen Campuslaan en Wetenschapspark. Het parkeergebouw zal worden gerealiseerd ter hoogte van het huidige gebouw A, in de oksel van de rotonde tussen Campuslaan en Agoralaan.

Timing project
 • Selectievergadering: 5 okt 2021
 • Eerste briefing: 25 nov 2021
 • Tweede briefing: 17 jan 2022
 • Indienen: 21 mrt 2022
 • Jury: 20 apr 2022
Bouwheer

POM Limburg

Contactpersoon Bouwheer

Marijke Gorissen

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€25.700.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 8% - 10% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

4202 Selection guideline
4202 Selectieleidraad
Lijst kandidaten