OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

OO4202 beeld uit visiebundel van Tab Architects, Muoto, Oto voor de Ecocampus in Diepenbeek

OO4202 visiebeeld ©Tab Architects, Muoto, Oto

Laureaat: Muoto Architectes, OTO landscape architecture, Tab Architects

De volledige studieopdracht voor de ontwikkeling van de toegangspoort voor de ecocampus in Diepenbeek werd gegund aan Muoto Architectes, OTO landscape architecture, Tab Architects. 

De Campus Diepenbeek is in transformatie. Door de provincie Limburg werd een masterplan ‘signaalgebied en campus Diepenbeek’ opgemaakt (OO2810, ontwerper AgenceTer), dat naderhand nog werd verfijnd in verscheidene deelstudies. Dit masterplan heeft tot doel om de ruimte voor een toekomstige ontwikkeling van de campus in harmonie en dialoog met het fragiele en waardevolle landschap van de Demervallei in kaart te brengen. Een evenwicht tussen uitbreiding en ecologische bescherming van het gebied vormt het uitgangspunt. Daarnaast zet deze opdracht sterk in op een ruimtelijke en duurzame vertaling van de innovatieve kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en economische bedrijvigheid die de campus te Diepenbeek kenmerkt. Het Poortgebouw wordt vormgegeven als het uithangbord van de campus, waarbij de focus sterk ligt op ontmoeten en samenwerken.

De toegangspoort tot de campus werd door Muoto Architectes, OTO landscape architecture en Tab Architects ruimtelijk vertaald als een verbindende plek waar activiteiten, multimodale knooppunten, collectieve voorzieningen en groenblauwe infrastructuren samenkomen. Een ensemble van cilindrische gebouwen van verschillende afmetingen, ingeplant rondom de bestaande rotonde, vormt een sterke figuur. De samenhang van het geheel berust op een dialoog, een zacht spel van convexe vormen. De rotonde wordt een plaats van convergentie die de nieuwe toegangsgebouwen met elkaar verbindt.

De alzijdigheid van de gebouwen laat toe deze dichter bij elkaar en bij de rotonde te plaatsen. Ze werken samen als een ensemble, een toegangspoort tot de drie deelcampussen. Een geometrie van gastvrijheid, traagheid en samenleven. Het poortgebouw is complex in termen van programma maar eenvoudig op het vlak van planvorming. Het voorstel om de circulatie naar buiten te brengen is in lijn met een elegante structuur waarbinnen nog flexibiliteit mogelijk is, en resulteert in meer bruikbare oppervlakte.

De identiteit van het parkeergebouw wordt bepaald door zijn structuur, die een kwalitatieve uitstraling heeft en mogelijkheden biedt voor een toekomstige flexibele invulling. Een binnenpatio biedt ruimte aan de twee spiraalvormige hellingbanen en twee halfronde openluchttuinen en draagt bij aan de visuele en ruimtelijke kwaliteit van het gebouw.

Zowel het parkeergebouw als het torengebouw zijn voorzien van functies die het maaiveld activeren en ontmoeting stimuleren.

Met dit voorstel wil men evolueren naar een poortgebouw met zo weinig mogelijk energieverbruikers en een gebouw dat geen afgiftesysteem voor koeling en verwarming meer nodig heeft. Dit past perfect bij het idee van de evolutie naar een energiepositieve campus en sluit naadloos aan bij de ambities van de opdrachtgever.

Voor deze opdracht werd het ontwerpteam eerst gekozen, zodat in een eerste fase de dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper optimaal kan worden ingezet ter voorbereiding van een efficiënte verderzetting in een bouwteam.