OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

OO4201_Halle_visiebundel ©BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt

Laureaat: BEL ARCHITECTEN BVBA, Bureau d'Etudes Greisch nv, BVBA TIJD EN VLIJT, CRIT./Peter Swinnen, Stream And River Consult

Het tijdelijk maatschap BEL Architecten, CRIT./Peter Swinnen, Bureau d'Etudes Greisch, Stream And River Consult en Tijd en Vlijt zal de stad Halle en de Vlaamse Milieu Maatschappij de komende jaren bijstaan om de omgeving van De Bres, Leide en Slingerweg in opeenvolgende fasen te transformeren tot een genereus en toegankelijk parklandschap met ruimte voor water, sport, recreatie en natuur.

Een sterk meanderende Zenne krijgt een centrale rol in het landschapspark. Ze wordt opnieuw zichtbaar gemaakt en krijgt een natuurlijke waterdynamiek. Dit biedt kansen voor vernatting en een grotere diversiteit aan habitats. De nieuwe oeverprofielen worden getrapt uitgewerkt waardoor er traag verlopende terrassen ontstaan, waarvan sommige toegankelijk zullen zijn. Zo kan het publiek op een veilige manier bij het water komen en de seizoensgebonden veranderingen van de waterloop van dichtbij ervaren. De nieuwe Zenneterrassen bieden ruimte voor het inrichten van waterspeelzones, kindvriendelijke picknickplekken, maar evenzeer voor ruigere zones. Het bovenlokale fietspad loopt tussen deze zones door.

De nieuwe sporthal krijgt een centrale plek aan de rand van de Zenne. Ze staat niet meer verscholen, maar wordt zichtbaar in het verlengde geplaatst van de as richting Possozplein. Een bomenlaan tussen Zennepark en Possozplein leidt de bezoeker vanuit de kern naar het park en laat de sporthal deel uitmaken van een stedelijk parcours.

Het nieuwe sportcomplex wordt een alzijdig gebouw dat deels in het hellende valleilandschap wordt geschoven. Het gebouw is compact en efficiënt. Het volledige programma kan op een leesbare manier in het bovengrondse volume georganiseerd worden en de voornaamste programmaonderdelen krijgen allemaal natuurlijk daglicht. Vanaf de tribune hebben de toeschouwers een mooi zicht op de Zennevallei. De buitensportvelden krijgen een plek op het dak of onder de luifel zodat er in het park maximaal ruimte bewaard blijft voor laagdynamische verblijfsplekken en groenaanleg.

De hoofdstructuur van de huidige sporthal wordt omgevormd tot een bovengrondse parkeervoorziening, die op termijn wederom een ander programma zou kunnen opnemen. Deze keuze houdt het verkeer uit het Zennepark en maakt het bovendien mogelijk om, in afwachting van de nieuwe sporthal, het gebouw in gebruik te houden.

Het parkeergebouw wordt verbonden met een hedendaags stedelijk bouwblok dat wordt opgevat als een parkwand en de bestaande bebouwing langs de Monseigneur Senciestraat en de Louis Thibautstraat omzoomt. Hier is niet alleen ruimte voor wonen: ook kleinere buurtwinkels of andere activiteiten kunnen er een plaats vinden. Zo ontstaat op termijn één stedelijk ensemble in relatie met het Zennepark.