Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Sitefoto's OO3902 Stationsomgeving Boom

Luchtfoto projectgebied OO3902 Stationsomgeving Boom

OO3902_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Het stationsplein zelf kent een beperkte dynamiek. De publieke ruimte is niet kwaliteitsvol en de randen van de wijk zijn onafgewerkt. De gemeente Boom en de provincie Antwerpen wensen een masterplan te bekomen voor de vernieuwing en herinrichting van deze stationsomgeving.

De stationsomgeving ligt als een eiland tussen een veelvoud aan infrastructuren. In het oosten wordt de grens gevormd door de A12 die hier in een diepe sleuf ligt. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal. Deze beperken de mogelijkheden voor het treinverkeer. Tegelijk biedt de Rupel wel potentie voor logistiek of personenvervoer over water. Voor voetgangers en fietsers is er bijkomend aan de enkele toegang via de straat nog een tunnel onder de spoorweg.

De aanwezigheid van de Rupel, de spoorlijn en de nabijheid van druk gebruikte fietsinfrastructuren, maken van de stationsomgeving van Boom echter ook een potentieel sterke, multimodale mobiliteitsknoop. Deze potentieel hoge knooppuntwaarde schept dan weer ontwikkelingskansen met hoge hefboomwaarde voor Boom en zijn omgeving.

Dé uitdaging is om ruimtelijke en programmatorische verbindingen te leggen tussen de stationsomgeving en de omliggende wijken en zones. Niet enkel moet de stationsomgeving een levendige, multifunctionele plek worden waar wonen, werken en ontspannen elkaar versterken. Het station en zijn omgeving moeten daarenboven opnieuw de schakel worden die verbindt: die infrastructuren overbrugt en die mensen, stromen, functies en ontwikkelingen verknoopt en naar een hoger niveau tilt.  Door connecties te realiseren wordt de stationsomgeving uit zijn isolement gehaald. Een hoogwaardige verbinding voor fietsers en voetgangers met het centrum van Boom is een absolute noodzaak. Door het slim inschakelen van de site kan de stationsomgeving een hefboom worden om de mobiliteit in de regio te verknopen, te verduurzamen en een modal shift op gang te trekken.

Een eerste stap in dit proces is de opmaak van eens strategisch masterplan.

Hiervoor zoeken de opdrachtgevers een innovatief, multidisciplinair team dat het toekomstige beeld van de gemeente mee wil bepalen. Via deze Open Oproep procedure worden volgende opdrachten gegund:

 • de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving, in antwoord op de ambitienota die de opdrachtgevers gezamenlijk opstelden.
 • advies over de realisatiemogelijkheden (PPS, subsidies, ...) en een draaiboek met kritisch pad.

De ambitie, doelstellingen en randvoorwaarden van de opdrachtgevers werden uitgeschreven in een ambitienota, die als kader  voor de opdracht zal dienen. De opdrachthouders willen bij de opmaak van het plan inzetten op een hoge graad van participatie. Het participatieproces wordt besproken in de procesnota.

Door de complexiteit van de site, zal ook het ontwikkelingsproces complex zijn. De vele betrokkenen en belanghebbenden samen laten werken, plannen en investeren is een hele uitdaging, maar noodzakelijk voor de realisatie van een gedragen ontwikkeling.

Selectiecriteria

Aan de hand van het ingediende kandidaatsdossier worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

Gunningscriteria

Aan de hand van de ingediende offertes worden volgende gunningscriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
 2. de realiseerbaarheid van het masterplan
 3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 4. de aspecten rond duurzaamheid die worden toegepast in het masterplanBoom ligt immers centraal in de Vlaamse Ruit, langs een van de belangrijkste verkeersassen van Vlaanderen. Dit heeft vanzelfsprekend een goede bereikbaarheid tot gevolg, voornamelijk over de weg. Geflankeerd door de Rupel en gevormd door de kleiontginning heeft de gemeente een zeer dynamische en diverse ontwikkeling gekend. Als relatief kleine gemeente heeft Boom stedelijk allures: ze is een knooppunt van voorzieningen en heeft belangrijke economische waarde. Ook stedelijke uitdagingen, zoals een gemiddeld laag socio-economisch profiel van de bevolking, zijn de gemeente niet vreemd.
 5. de teamsamenstelling en de taakverdeling voor de uitwerking van het masterplan

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4/3/2/1/1. 

Boom OO3902

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Boom, met inbegrip van advies voor realisatiemogelijkheden

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Horizon, VELD
 • 1010 architecture urbanism, LIST, ndvr
 • Leidsman, Rademacher de Vries Architecten, Sweco Belgium BV
Locatie bouwplaats

Statiestraat 1, 2850 Boom
Projectgebied tussen de A12, de Rupel en industriegebied Krekelenberg

Timing project
 • Selectievergadering: 6 apr 2020
 • Eerste briefing: 11 jun 2020
 • Tweede briefing: 19 aug 2020
 • Indienen: 24 sep 2020
 • Jury: 7 okt 2020
Bouwheer

Gemeentebestuur Boom
Provinciebestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Tom Dumez

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€126.000 (incl. btw)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3902
Selectiebeslissing OO3902